Práce nad 50 let – kde ji hledat? Tipy, kdo vám s tím pomůže.

0

Práce nad 50 let je v poslední době stále více diskutované téma. Najít v Česku práci, pokud je vám 50 let a více, není snadné. Přitom je v tom určitý paradox, protože zaměstnanci v tomto věku mají velké zkušenosti a české firmy by si jich měly vážit tak, jako je tomu například v Německu a Rakousku. U nás je však někdy dávána přednost mladším, nezkušenějším a tudíž levnějším pracovníkům.

Proč tomu tak je? Zaměstnavatelé argumentují malou flexibilitou a nízkou znalostí nových technologií, ale drtivá většina padesátníků ovládá počítač jako průměrný uživatel každého věku a v případě potřeby se většina těchto lidí pustí nebo je ochotna se pustit do zdokonalování dosavadních znalostí. S flexibilitou jsou na tom jistě mnohem lépe, než rodiče malých dětí, kteří musí skloubit práci a rodinu, která vyžaduje spoustu času.  Navíc mají plno zkušeností, životní nadhled a z unáhleného jednání už také odrostli. A rozhodně nebudou chtít budovat kariéru a měnit pracovní místo každý rok, jako podstatně mladší ročníky zaměstnanců.

Na první pohled vlastně padesátníci vypadají jako “dokonalá pracovní partie”, ale téměř nikdo je nechce. Řešením by pro ně také mohly být částečné pracovní úvazky, ale těch je v Česku minimum a spíše jsou nabízeny matkám na mateřské, které potřebují čas na výchovu dětí.

Práce nad 50 – projekty, které pomáhají

Naštěstí vznikají projekty, které se snaží starším lidem pomoci. Mezi takové patřil například  projekt s názvem 50 let není handicap nebo projekt Integrace osob nad padesát na trh práce ve venkovských částech Prostějovska, které nabízely nízko kvalifikovaným osobám  se znovu zapojit do pracovního života. Tyto projekty již skončily.

Další se však rozjíždějí i v tomto roce, zaštiťuje je Evropský sociální fond v ČR, jehož Operační program zaměstnanost 2014 – 2020 který počítá s projekty zabývajícími se znovu začleněním znevýhodněných osob do pracovního procesu – ať už se to týká shánění práce nad 50 nebo podpory matek na mateřské a  jejich následného návratu do zaměstnání.

Usnadnit hledání práce nejen padesátníkům pomáhá projekt podporovaný Evropským sociálním fondem, který najdete na www.narodnikvalifikace.cz, ten vám umožní získat osvědčení o tom, co opravdu umíte, prostřednictvím národní soustavy kvalifikací. Nemusíte chodit do školy, abyste toho dosáhli, stačí mít dostatečnou praxi. Zjistíte zde podrobné informace o tom, jaké musíte prokázat znalosti a dovednosti pro danou kvalifikaci a poté získáte osvědčení, které vám může pomoci uspět na trhu práce.

Další projekt, který podporuje ty, kteří hledají novou práci, najdete na www.vzdelavaniaprace.cz  Pomáhá jednotlivcům najít novou profesi, práci nebo vzdělávací kurz. Pomáhá však také zaměstnavatelům najít nové kvalifikované zaměstnance. Je určen také pro vzdělávací firmy, kterým pomáhá oslovit zájemce o rekvalifikaci.

Pokud je vám nad 50 let, dalším zajímavým projektem, který vás může zajímat, je web www.pracenad50.cz anebo v případě žen www.pracezeny.cz , na kterých jsou rady a tipy jak a kde práci hledat, upozornění na vhodné semináře a kurzy, které vám pomohou při hledání práce. Na tyto webu je také možné vložit váš životopis a dále zde najdete spoustu pracovních nabídek napříč celou republikou.

Práce nad 50 – zkuste být svým pánem

Pokud jste se rozhodli, že zkusíte raději podnikat, i s touto oblastí vám uvedené weby pomohou. Spoustu zajímavých informací, týkající se práce a politiky zaměstnanosti v jakémkoliv věku, najdete na portále Ministerstva práce a sociálních věcí. Se začátkem podnikání vám také mohou pomoci portály www.navolnenoze.cz nebo www.jakpodnikat.cz a také www.ipodnikatel.cz.

Jestliže se rozhodnete hledat práci dál na běžných serverech, tak můžete využít běžných známých webů jako je Jobs.cz nebo Práce.cz nebo i nový web Chcipráci.cz s velkým množstvím nabídek práce.

Další rady a tipy Práce v Praze Brigáda doma i v zahraničí Práce v zahraničí


SDÍLEJTE A POMOZTE
ZNÁMÝM NAJÍT PRÁCI.

Zanechte odpověď