Dohoda o provedení práce  je jedním z pracovněprávních vztahů a můžete ji uzavřít s jedním zaměstnavatelem nebo i s několika zaměstnavateli zároveň, musí mít však písemný charakter.

Dohoda o provedení práce – na co si dávat pozor

 • Rozsah práce nesmí překročit 300 hodin / rok u jednoho zaměstnavatele, totéž platí pro více dohod u jednoho zaměstnavatele. Můžete mít více dohod, ale rozsah práce je max. 300 hodin celkem

TIP: Obejít se to dá tím, že uzavřete dohody s více zaměstnavateli

 • Pokud odměna z jedné dohody nepřesáhne 10.000,- Kč nebo celková odměna ze všech dohod u jednoho zaměstnavatele nepřesáhne 10.000,- Kč / měsíc neodvádíte vy ani zaměstnavatel zdravotní a sociální pojištění

TIP: jako student nemusíte platit zdravotní pojištění, hradí ho za vás stát. Pokud za vás stát zdravotní pojištění nehradí, nezapomeňte se nahlásit na zdravotní pojišťovnu do 8 dnů a pojištění si zaplatit

 • Zdravotní pojištění a sociální pojištění platíte pouze v případě, že příjem z jedné dohody je vyšší než 10.000,- Kč / měsíc, nebo pokud je součet všech příjmů z dohod u jednoho zaměstnavatele vyšší než 10.000,- Kč/měsíc
 • Odměny z více dohod u jednoho zaměstnavatele se sčítají
 • zdanění odměn máte na výběr z těchto možností:
  • Odměna do 10.000,- Kč
   • Nepodepíšete prohlášení k dani – srážková daň 15%
   • Podepíšete prohlášení k dani – zálohová daň 15 %  + uplatnění daňové slevy, na které máte nárok
  • Odměna od 10.001,- Kč
   • Nepodepíšete prohlášení k dani – zálohová daň 15 %- nezohledňuje se sleva na dani
   • Podepíšete prohlášení k dani – zálohová daň 15 % + uplatnění daňové slevy, na které máte nárok
 • Odměna by měla odpovídat složitosti, charakteru a obtížnosti práce. Mladistvým, tedy osobám do 18 let věku,  je ze zákona zakázáno dávat práci přesčas, práci v noci a také nesmí uzavírat dohodu o hmotné odpovědnosti
 • Odměna nesmí být nižší, než je minimální mzda
 • V dohodě by měla být přesně specifikovaná práce, její rozsah a pracovní úkony
 • Dohoda o provedení práce je většinou sjednávána na dobu určitou, popř. může z dohody vyplývat, že skončí provedením dohodnuté práce

Podrobné informace můžete najít na třeba na stránkách  www.penize.cz, kde můžete využít i kalkulačku pro výpočet mzdy u dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Také na portálu www.pohoda.cz najdete podrobné informace, různá pravidla a povinnosti zaměstnavatele, které by měla dohoda o provedení práce obsahovat. Pro bližší představu, jak má taková dohoda o provedení práce vypadat, se můžete podívat přímo na vzor na webu www.jakpodnikat.cz.

Další rady a tipy Práce v Praze Brigáda doma i v zahraničí Práce v zahraničí