Jak napsat životopis, abyste ukázali potenciálnímu zaměstnavateli, že máte právě ty zkušenosti, schopnosti, vlastnosti a kvalifikaci pro práci, o kterou se ucházíte. Otevře vám cestu k pohovoru, a proto si na jeho vypracování dejte záležet.  Jeho nedílnou součástí je i motivační čili průvodní dopis, který vždy upravte na míru požadavkům v inzerátu. Čím je životopis jednodušší a přehlednější, tím lépe se personalistovi čte. On má jen pár minut na prostudování všech došlých nabídek, takže spoléhá na první dojem. Jak napsat životopis tak, aby se do rukou personalisty dostal přehledný, čistě a jasně napsaný životopis, ze kterého na první pohled vyčte ty nejdůležitější informace, se dozvíte v následujících několika odstavcích.

Jak napsat životopis:

 • CV by nemělo být delší než dvě A4. Pokud se jedná o juniorskou pozici stačí jedna strana.
 • Snažte se psát přehledně, dodržujte široké okraje, odstavce, odrážky, tučné zvýraznění,..
 • Použijte čistě bílý papír vyšší jakosti
 • Vyberte si jednoduchý a čitelný typ písma, nepoužívejte žádné ornamenty
 • Tiskněte pouze kvalitním černým inkoustem
 • Vyhněte se všem gramatickým chybám, nesrozumitelným zkratkám atd.
 • Veškerá data uvádějte chronologicky od nejnovějšího po nejstarší
 • Pište vždy pravdivé informace, životopis ničím nepřikrášlujte, při pohovoru vedeném profesionálem vyjde pravda stejně najevo

Osobní profil

 • Stručně shrňte vaši osobnost, maximálně na 3-5 řádků
 • Vyzdvihněte svoje vlastnosti, profesní kvality, schopnosti, zkušenosti a také vaše silné stránky
 • Používejte kladná a pozitivní slova, nepište o sobě v negativech

Klíčové schopnosti, kvalifikace a úspěchy

 • Sepište vaše profesní znalosti, kvalifikaci, schopnosti a úspěchy
 • V čem jste výjimeční, co ovládáte opravdu skvěle
 • O čem máte rozsáhlé vědomosti
 • S  čím jste se v praxi setkávali dennodenně
 • Zmiňte státní zkoušky i kurzy pokud jsou pro požadovanou pozici klíčové

Pracovní zkušenosti

 • Postupujte chronologicky od současného nebo posledního zaměstnavatele po nejstaršího
 • Informace uvádějte v následujícím pořadí:
  • název společnosti
  • dobu zaměstnání
  • název pozice
  • pracovní náplň
  • vaše největší úspěchy na dané pozici, tady se rozepište alespoň na dva řád
Absolventi bez praxe mohou vypsat brigády a stáže, které alespoň okrajově souvisí s nabízenou pozicí

Vzdělání

 • Opět postupujte chronologicky od nejvyššího dosaženého vzdělání po nejstarší
 • Uveďte vždy název školy, studijní zaměření, kdy jste ji navštěvovali a vaše dosažené vzdělání včetně titulu
 • Napište ostatní formy studia, kurzy, odborné či firemní školení, jazykové a počítačové  znalosti a kurzy, včetně dosažené úrovně a certifikátů
 • Nevypisujte všechny kurzy, které jste v životě absolvovali, vyberte ty podstatné, které mohou souviset s požadovanou pozicí
 • Pokud jste stále student, můžete napsat předpokládané datum ukončení studia

Osobní údaje

 • Dříve se osobní údaje uváděly na začátku životopisu, ale v současné době se stává trendem psát je spíše na závěr. Na začátku CV zmiňte pouze vaše jméno.
 • Uvádějte jen data, která jsou nezbytně nutná
  • Jméno a příjmení
  • Adresa
  • Telefonické a e-mailové spojení, vyhněte se e-mailovým adresám typu „kocicka@… nebo smudlinka@….
 • Sem můžete také napsat, že máte k dispozici reference od předchozích zaměstnavatelů, stačí poznamenat, že jsou na vyžádání
 • Údaje o snížené pracovní schopnosti
 • Vlastnictví řidičského průkazu a jakých skupin
 • Vaše zájmy a koníčky
 • Nemusíte zmiňovat počet dětí, národnost, zdravotní stav ani váš rodinný stav. Na takové otázky se podle zákona o ochraně osobních údajů ani nesmí žádný personalista  zeptat. Pokud byste je chtěli z nějakého důvodu uvést, samozřejmě můžete

Nyní už víte, co napsat do životopisu, můžete si prohlédnout také dva konkrétní vzory životopisu a také vzor životopisu v anglickém jazyce. Pokud jste v časové tísni nebo si nejste jisti, jestli váš životopis bude vypadat profesionálně, můžete zvolit jednodušší cestu a to životopis k vyplnění na internetu zdarma. Získáte tak své CV během chvilky a zadarmo.

Další rady a tipy k životopisu