Profesní nebo strukturovaný životopis? Jaký je mezi nimi rozdíl? Vůbec žádný. Jestliže po vás někdo požaduje profesní životopis, vytvoříte vlastně strukturovaný životopis, který upravíte podle požadované profese. A co je strukturovaný životopis? Je to životopis, který nepíšete jako slohovou práci, ale pouze stručný průřez vašeho dosavadního profesního života napsaný v bodech.

Nejprve si řekněme, jak napsat strukturovaný životopis, co všechno by měl obsahovat, jakou má mít úpravu a jeho klíčové body? Podrobný návod najdete také v článku Strukturovaný životopis.

Profesní životopis – jeho základní body:

Osobní profil

 • stručně shrňte vaši osobnost, vyzdvihněte svoje vlastnosti, profesní kvality, schopnosti, zkušenosti a také vaše silné stránky, používejte kladná a pozitivní slova

Klíčové schopnosti, kvalifikace a úspěchy

 • sepište vaše profesní znalosti, kvalifikaci, schopnosti a úspěchy, v čem jste výjimeční, co ovládáte opravdu skvěle, s čím jste se v praxi setkávali dennodenně

Pracovní zkušenosti

 • postupujte chronologicky od současného nebo posledního zaměstnavatele po nejstaršího,
 • pracovní náplň, vaše největší úspěchy na dané pozici

Vzdělání

 • postupujte chronologicky od nejvyššího dosaženého vzdělání po nejstarší
 • uveďte vždy název školy, studijní zaměření, kdy jste ji navštěvovali a vaše dosažené vzdělání včetně titulu
 • napište ostatní formy studia, kurzy, odborné či firemní školení, jazykové a počítačové znalosti a kurzy, včetně dosažené úrovně a certifikátů

Osobní údaje

 • právě sem můžete napsat, že máte k dispozici reference od předchozích zaměstnavatelů
 • údaje o snížené pracovní schopnosti, vlastnictví řidičského průkazu a vaše zájmy a koníčky

Přizpůsobte životopis požadované pozici = profesi = vytvořte tedy profesní životopis.

 Strukturovaný profesní životopis můžeme stručně rozdělit podle zaměření:

 • Životopis pro praktická zaměstnání – např. zdravotní sestra, skladník, vedoucí kuchyně, údržbář, číšník, …
 • Životopis pro kreativní zaměstnání – např. návrhář, spisovatel, redakční fotograf, grafik,…
 • Životopis pro technické zaměstnání – např. potravinářský technik, počítačový technik, systémový dispečer, výzkumný pracovník
 • Životopis pro administrativní a kancelářské práce – např. sekretářka, finanční referent, archivář, …
 • Životopis pro oblast obchodu a marketingu – např. vedoucí maloobchodní prodejny, pracovník telefonického prodeje, marketingový specialista,…
 • Životopis pro manažerské práce – např. personální ředitel, finanční ředitel, ředitel hotelu,…

Profesní životopis pro praktické zaměstnání

Aby společnost perfektně fungovala, musí v ní pracovat spolehliví lidé, kteří vykonávají praktickou práci. Pokud není zajištěna kvalitní údržba, zabezpečení provozu a služby, organizace jako celek nemůže dobře fungovat.

Proto při psaní životopisu zdůrazněte, že jste schopni tuto práci dělat kompetentně a dobře. Že víte, co je třeba dělat a také jak. Vyzdvihněte své praktické zkušenosti s danou prací, přidejte informaci o nově absolvovaných školeních a kurzech, také své kladné vlastnosti jako je spolehlivost, samostatnost a flexibilita. Tohle všechno bude chtít potenciální zaměstnavatel ve vašem životopise najít.

Profesní životopis pro kreativní zaměstnání

Právě  při kreativní práci lidé využívají své technické zkušenosti a dovednosti. Díky svému talentu a originálnímu myšlení se dostali dál. Pro vás je nejdůležitější v životopisu uvést výsledky a důkazy vašich schopností kvalifikovaně a spolehlivě odvádět profesionální práci. Popište svou praxi, originální nápady, rozveďte své úspěchy, ale také zkušenosti s vyhledáváním a řešením problémů.

Profesní životopis pro technické zaměstnání

Pokud potencionální zaměstnavatel uvěří, že jste odborníci a máte dostatečnou praxi v dané oblasti, máte napůl vyhráno. Proto je podstatné ve svém životopisu zdůraznit vaši technickou způsobilost, zkušenost, kvalifikaci i školení. Neopomeňte zmínit svou přesnost, spolehlivost, metodický přístup nebo organizační a komunikační schopnosti. Protože právě technici zodpovídají za bezproblémový a účinný pracovní proces.

Profesní životopis pro administrativní a kancelářské práce

Schopnost pracovat v týmu, organizační schopnosti, jisté technické dovednosti, metodický přístup a spolehlivost, to jsou klíčové vlastnosti, které zaměstnavatel požaduje od uchazečů o kancelářskou práci. Jejich cílem je zajištění bezproblémového a hladkého chodu organizace. Proto vyzdvihněte svou dosavadní praxi a vaše schopnosti.

Profesní životopis pro oblast marketing a obchod

Nejdůležitější vlastnosti, které od vás bude potencionální zaměstnavatel požadovat jsou schopnost prodávat a jednat s lidmi, energičnost, nadšení, oddanost, neústupnost a houževnatost. Bude hledat ujištění, že budete schopni prodávat a zvýšíte tím profit společnosti. Proto popište svou praxi, rozepište fakta a rozveďte své úspěchy.

Profesní životopis pro manažerské práce

Je naprosto nezbytné, aby zaměstnavatel uvěřil, že jste skvělý manažer. Proto v životopisu zdůrazněte své dosavadní úspěchy, zmiňte se o osobitém způsobu řízení, zkušenostech, které rozvíjíte a vlastnostech, které uplatňujete v praxi. Společnosti hledají manažery, kteří dokáží skloubit výkon a úspěch. Podrobně rozepište své výkony u dřívějších zaměstnavatelů a rozviňte své úspěchy a výsledky, ale také zmiňte své zkušenosti s odhalování a řešením problémů.

Můžete také zvolit jednodušší variantu, a to životopis k vyplnění na různých webech od těch největších jako je www.jobs.cz nebo www.prace.cz až třeba po www.curriiculum-generator.comSvoje CV tak budete mít zdarma a ve formátu PDF připraveno během chvilky.

Další rady a tipy k životopisu