Jestliže si vás firma pozvala na přijímací pohovor, znamená to, že váš životopis personalistu zaujal a prošli jste sítem zaslaných životopisů. Už tohle je samo o sobě povzbuzující fakt. Aby vás u pohovoru nic nezaskočilo, nesmíte nic nechat náhodě a vaši prioritou by nyní měla být kvalitní příprava na přijímací pohovor.

Většinou budete mít na přípravu několik dnů, ale nenechávejte si vše na poslední chvíli.
Připravte si osobní dokumenty

Připravte si na přijímací pohovor do zaměstnání všechny dokumenty, o kterých jste se zmiňovali v CV nebo v motivačním dopise. Jedná se především o vysvědčení, diplomy, certifikáty, aktuální životopis, jazykový pas, atesty, pracovní posudky a doporučení z bývalého zaměstnání ať už originály nebo kopie. Nezapomeňte na pozvánku na přijímací pohovor, pokud vám byla zaslána.  Pokud jste třeba novinář, grafik nebo návrhář, určitě na personalistu zapůsobí vaše nejlepší práce, tím doložíte svou profesní zdatnost. Všechny tyto dokumenty si pečlivě prostudujte. Na závěr by se mohl hodit čistý poznámkový blok s perem. Nakonec přiložte i konkrétní inzerát, firma totiž může nabízet více podobných pozic. Všechny tyto dokumenty si uložte přehledně do složky, ať nemusíte zdlouhavě hledat, pokud budete vyzvání k jejich předložení.

Zjistěte si informace o firmě

Zjistěte si důležité informace o firmě, u které se ucházíte o místo.  Můžete využít webových stránek, různých odkazů na internetu, výročních zpráv, časopisů nebo i sociálních sítí. Nastudujte si informace o službách, produktech, historii firmy, zkuste si zjistit organizační strukturu a firemní kulturu. K plusu vám může také posloužit zmapování konkurence. Nezajímejte se jen o všeobecně známá data o firmě,  čím víc toho budete vědět, tím lépe pro vás a personalista nabude dojmu, že jste nejen na přijímací pohovor řádně připraveni, ale že máte o práci skutečný zájem.

Prostudujte si inzerát

Pokud nejdete na první pohovor, můžou vám informace z inzerátů začít splývat. Proto si údaje v inzerátu pečlivě pročtěte, projděte si jednotlivé požadavky, pracovní náplň a kritéria výběru. Zapřemýšlejte nad podobnými úkoly a požadavky, které jste plnili již dříve a připravte si vhodné odpovědi.

Zkuste zjistit, kdo přijímací pohovor povede

Pokud jdete na pohovor k personalistovi, připravte se spíš na obecné otázky, které nemusejí zabíhat do podrobností. Jeho úkolem je vybrat nejvhodnější kandidáty pro další kolo.  Nenechte se rozhodit, pokud nebude personalista sám, početní převaha je pouze psychologický tah.

Pokud půjdete již k potenciálnímu nadřízenému, počítejte s tím, že otázky budou konkrétnější.  Budete probírat vaše osobní zkušenosti v praxi a dovednosti, jakých úspěchů jste dosáhli, popřípadě co se vám v daném oboru nepovedlo.

Cizí jazyk

Pokud jste uvedli, že hovoříte cizím jazykem, připravte se i na přijímací pohovor v cizím jazyce. Zopakujte si slovíčka, prostudujte si životopis v daném jazyce a zkuste si doma rozhovor třeba před zrcadlem.

Otázky personalisty při pohovoru

Abyste pohotově odpovídali na otázky, připravte si doma odpovědi na ty nejčastější. Můžou se týkat vaší motivace, důvodu změny zaměstnání a také vaší osobnosti. Mezi ty nejvíce kladené otázky patří:

 • Proč jste si vybral naši společnost?
 • Proč odcházíte ze zaměstnání?
 • Řekněte nám své slabé a silné stránky?
 • Proč bychom si měli vybrat právě vás?
 • Jak vidíte svou profesní budoucnost?
 • Vaše představa o platu?

Můžete si nastudovat obsáhlejší seznam otázek na pohovoru, které personalista pokládá a také důvod, proč se na ně ptá.

Poctivá příprava na pohovor se vám zcela jistě vyplatí.

Na závěr pohovoru se ptáte vy

Je vhodné, abyste měli připraveny také otázky, na které se budete ptát vy ve druhé části pohovoru. Tím projevíte svůj zájem o danou pozici i o práci ve firmě. Neptejte se na otázky, které  padly během rozhovoru a již byly zodpovězeny. Ptejte se na konkrétní věci týkající se právě nabízené pozice, detailnější popis pracovní náplně a povinností, možnosti profesního vzdělávání či růstu nebo na pracovní kolektiv.

Pár tipů na závěr:

 • Připravujte se předem, nenechávejte vše na poslední chvíli
 • Vyberte si vhodné oblečení, zkuste si ho obléknout doma předem, ať víte, jak v něm vypadáte
 • Doma si vše nacvičte nahlas, třeba i před zrcadlem
 • Den před pohovorem neponocujte, ať nevypadáte ráno jako po „flámu“
 • Vyrazte na přijímací pohovor s dostatečným časovým předstihem, ať nepůsobíte udýchaně
 • Před pohovorem se zkuste uklidnit. Snažte se působit přirozeně, odpovídat jasně, výstižně a bez dlouhého rozmýšlení
 • Pamatujte, že nejdete k výslechu, ale vést dialog, v němž chcete prodat sám sebe

Další rady a tipy k pohovoru