Práce brigáda a sezónní práce jsou dobrou příležitostí, jak si přivydělat při studiu. Hledání ale nenechávejte na poslední chvíli. Nejlepší je, začít se po práci poohlížet už několik měsíců před prázdninami. V závěru května bývá většina slušných brigád rozebraných. Pokud jste včasné hledání z nějakého důvodu vypustili, nezoufejte, i v červnu se dá brigáda zajistit, jen nečekejte zázraky. Většina studentů se snaží  domluvit si brigádu na první půlku prázdnin a tu druhou si chce užívat a odpočívat. I tohoto se dá využít a udělejte to obráceně. Najdou se i takoví, kteří pracují téměř celé prázdniny, aby si na školní rok přilepšili ke kapesnému.

Práce brigáda – jak začít hledat?

 • Začněte co nejdříve
 • Pročítejte všechny dostupné internetové servery, které najdete. Někde se udrží nabídka jen několik desítek minut a místo je obsazené, proto na inzerát reagujte hned. Zkoušejte i méně známé servery s nabídkami, tam je menší návštěvnost a tím se zvyšuje vaše šance
 • Na inzerát můžete narazit i při procházce městem ve výloze obchodu nebo v kavárně kde si právě dáváte oblíbené dobroty. Jděte se hned zeptat, může se stát, že inzerát právě vystavili a budete mezi prvními zájemci
 • Další možností je využít personální agentury, které se hledáním příležitostných prací zabývají. U nich necháte svoje CV a pak už si práci jen vybíráte z nabídek, které vám pracovní agentury zašle. Ovšem musíte počítat s tím, že se jedná o placenou službu a agentura si za to strhne provizi
 • Využít pracovní agenturu je další cesta, jak najít vhodnou brigádu. Agentura s vámi uzavře pracovní smlouvu a tím se stáváte jejím zaměstnancem. Poté vás posílá na brigádu a postará se o veškerou personální administrativu, jako svého zaměstnance vás také vyplácí, odvádí zdravotní a sociální dávky a daně. Ve světě je to poměrně rozšířený způsob pracovního poměru, u nás se začíná využívat stále častěji, obzvláště v administrativních pozicích nebo call centrech
 • Poptejte se po známých, příbuzných, pročítejte tištěné inzeráty
 • Můžete si také podat sami inzerát s textem, že sháníte brigádu
 • Zůstaňte raději ve větším městě, tam  je více příležitostí. Na venkově se většina brigád týká  práce v zemědělství a počet nabídek není tak vysoký
 • Pokud se rozhodnete hledat brigádu v zahraničí, využijte některou ze zprostředkovatelských agentur. Většinou se brigáda týká práce v zemědělství, hoteliérství, gastronomii nebo au-pair. Před cestou si zjistěte, zda do vybrané země nepotřebujete pracovní povolení nebo vízum a seznamte se alespoň zběžně s daňovými zákony. Platí jiná pravidla pro práci v EU, USA nebo v Austrálii.

Spoustu zajímavých odkazů, informací a nabídek sezónních prací v zahraničí najdete na stránkách www.eures.cz

Kdo může jít na brigádu:

 • Na brigádu může nastoupit student, důchodce, ale i někdo, kdo si hledá jen dočasnou práci
 • Student, který se chystá na brigádu musí splňovat dvě podmínky, musí být starší 15ti let a musí mít ukončenou základní školu. Jestliže splňuje jen jednu z podmínek, na brigádu ho nevezmou

 TIP: pokud se vám podaří brigádu sehnat a jste spokojeni vy i zaměstnavatel, nezapomeňte se zkusit domluvit na jejím pokračování v příštím roce. Může se stát, že vašich služeb budou chtít využít i dříve a vy si přivyděláte i během školního roku.

Uzavření smlouvy

Při nástupu na brigádu uzavřete pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem. Většinou se nejčastěji jedná o Dohodu o provedení práce nebo o Dohodu o pracovní činnosti. Každá z těchto smluv musí být uzavřená písemně, jinak je neplatná. Tyto dohody se řídí zákoníkem práce, částí tři, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Dohoda o provedení práce

 • Rozsah práce nesmí překročit 300 hodin / rok u jednoho zaměstnavatele, totéž platí pro více dohod u jednoho zaměstnavatele. Můžete mít více dohod, ale rozsah práce je max. 300 hodin celkem.

TIP: Obejít se to dá tím, že uzavřete dohody s více zaměstnavateli.

 • Pokud odměna z jedné dohody nepřesáhne 10.000,- Kč nebo celková odměna ze všech dohod u jednoho zaměstnavatele nepřesáhne 10.000,- Kč / měsíc neodvádíte vy ani zaměstnavatel zdravotní a sociální pojištění.

TIP: jako student nemusíte platit zdravotní pojištění, hradí ho za vás stát. Pokud za vás stát zdravotní pojištění nehradí, nezapomeňte se nahlásit na zdravotní pojišťovnu do 8 dnů a pojištění si zaplatit.

 • Zdravotní pojištění a sociální pojištění platíte pouze v případě, že příjem z jedné dohody je vyšší než 10.000,- Kč / měsíc, nebo pokud je součet všech příjmů z dohod u jednoho zaměstnavatele vyšší než 10.000,- Kč/měsíc. 
 • Odměny z více dohod u jednoho zaměstnavatele se sčítají
 • U zdanění odměn máte na výběr z těchto možností:
  • Odměna do 10.000,- Kč
   • Nepodepíšete prohlášení k dani – srážková daň 15%
   • Podepíšete prohlášení k dani – zálohová daň 15 %  + uplatnění daňové slevy, na které máte nárok
  • Odměna od 10.001,- Kč
   • Nepodepíšete prohlášení k dani – zálohová daň 15 %- nezohledňuje se sleva na dani
   • Podepíšete prohlášení k dani – zálohová daň 15 % + uplatnění daňové slevy, na které máte nárok
 • Odměna by měla odpovídat složitosti, charakteru a obtížnosti práce. Mladistvým, tedy osobám do 18 let věku,  je ze zákona zakázáno dávat práci přesčas, práci v noci a také nesmí uzavírat dohodu o hmotné odpovědnosti
 • Odměna nesmí být nižší, než je minimální mzda
 • V dohodě by měla být přesně specifikovaná práce, její rozsah a pracovní úkony
 • Dohoda o provedení práce je většinou sjednávána na dobu určitou, popř. může z dohody vyplývat, že skončí provedením dohodnuté práce

Dohoda o pracovní činnosti

 • Uzavírá se většinou tam, kde z povahy práce vyplývá, že brigádník odpracuje více než 300 hodin / rok, ale zaměstnavateli se nevyplatí trvalý zaměstnanec. Jedná se např.  o časově omezené nebo sezonní práce
 • Pracovní doba je max. 20 hodin / týden po dobu 52 týdnů, odpovídá tedy polovičnímu úvazku
 • Zdravotní a sociální pojištění se odvádí, když je příjem vyšší než 2.500,- Kč / měsíc a smlouva trvá nejméně 15 kalendářních dnů

TIP: V této dohodě je možné si sjednat překážky v práci (nemocenská) nebo dovolenou na zotavenou

 • Při výše odměny musí být respektována minimální hodinová sazba vycházející ze zákonem stanovené minimální mzdy

TIP: pokud odměna nedosáhne zákonného  minimálního hodinového limitu, je zaměstnavatel povinen doplatit rozdíl

 • Dohodu o pracovní činnosti lze sjednat jak na dobu určitou, tak na dobu neurčitou. Lze ji ovšem vypovědět bez udání důvodu, výpovědní lhůta běží 15 dnů.

 Co zaměstnavatelé požadují?

 • Potvrzení o studiu
 • Občanský průkaz
 • V některých případech vyžadují zdravotní průkaz
 • Jednoduchý životopis

Další rady a tipy při hledání práce