Pracovní pohovor má za úkol zjistit, zda by si uchazeč o místo a firma nabízející práci navzájem vyhovovali jak v pracovních, tak i v osobních oblastech. Úkolem personalisty je vybrat vyhovující kandidáty, přitom musí zohlednit nejen jejich profesní zdatnost, zkušenosti a znalosti, ale také jejich osobnost.

Zaměřuje se na uchazečovo vystupování, motivaci,  chování při pohovoru,  zjišťuje schopnost pohotově reagovat a přizpůsobovat se.  Jeho cílem není kandidáta psychicky deptat, ale zjistit, zda by vyhovoval požadavkům na dané místo a také jestli zapadne do pracovního kolektivu.

Pokud se chystáte na pracovní pohovor, vaším úkolem je přesvědčit personalistu, že jste tou nejvhodnější osobou pro nabízenou pozici. Proto by jste se měli na pracovní pohovor dostatečně připravit.

Domácí příprava na pracovní pohovor

 • Připravte si a prostudujte osobní dokumenty – vysvědčení, diplomy, certifikáty, posudky, aktuální životopis, motivační dopis a vše ostatní, co vše na pracovním pohovoru budete potřebovat.
 • Zjistěte si informace o firmě –  zabrouzdejte na internetu, na sociálních sítích, zjistěte si co nejvíc informací, výrobky, služby, jakou má strukturu, jakou má pověst, například na diskuzních fórech atd. Použitím těchto informací u pohovoru ukážete svůj opravdový zájem o práci v dané společnosti.
 • Prostudujte si inzerát – pořádně si přečtěte požadavky, které jsou zmíněny v inzerátu, zaměřte se na konkrétní slova a obraty, které použijete i v rozhovoru. Potvrďte si také adresu , kde se bude pracovní pohovor konat. Některé firmy mívají více kanceláří na různých místech.
 • Cizí jazyk – pokud jste uvedli, že ovládáte cizí jazyk, zopakujte si slovíčka z oboru a naučte se odvykládat životopis v cizím jazyce.
 • Otázky personalisty na pohovoru – připravte se na ty nejčastější  otázky typu:
  • Proč jste si vybral právě naši společnost a co o ní víte?
  • Důvod odchodu z vašeho zaměstnání?
  • Jakých úspěchů jste dosáhli?
  • V čem nám budete přínosem?
  • Popište vaše silné a slabé stránky?
  • Jaký byl váš bývalý nadřízený a pracovní kolektiv?
 • Nenechte se překvapit i méně obvyklými otázkami jako třeba:
  • Jaké bylo vaše dětství?
  • Z čeho máte největší strach?
  • Kdo je váš největší filmový hrdina a proč?
 • Připravte si otázky, na které se budete ptát vy ve druhé části pracovního pohovoru.
 • Nechte si detailněji popsat nabízenou pozici, organizaci práce, složení kolektivu, pracovní prostředí, možnost profesního nebo odborného růstu
 • Vyberte si vhodné oblečení, obuv, tašku nebo kabelku a zkuste si vše obléknout doma předem, ať víte, jak v něm vypadáte – šaty přece dělají člověka
 • Nepodceňte návštěvu kadeřníka, zvolte decentní make-up, oholte se,  vždy si upravte ruce i nehty, to platí i pro pány a nepřehánějte to s doplňky ani silnými parfémy

 Pracovní pohovor – krok za krokem

 • Pokud jste dostali pozvánku k pohovoru, vždy předem potvrďte svou účast, buď telefonicky nebo e-mailem. Pokud vám termín nevyhovuje, slušně se omluvte a sjednejte si nový.
 • Na pracovní pohovor se dostavte v dostatečném časovém předstihu, může se stát, že budete chvíli hledat kancelář nebo se budete potřebovat ještě upravit. Nejlépe tak 5 -10 minut předem, nebudete pak působit udýchaně. Naopak zbytečně dlouhé čekání jen zvýší vaši nervozitu. Pokud se stane, že se personalistovi původní schůzka protáhne, čas využijte k pročtení životopisu, zopakování klíčových slov, která chcete použít při pohovoru, popřípadě si pročtěte firemní časopis, pokud je na recepci k dispozici.

TIP – zkuste si prostudovat a naučit se odpovídat na 3 nejčastěji kladené otázky při pohovoru, abyste působili sebejistě a nemuseli dlouho přemýšlet nad tím, jak odpovíte.

 • První kontakt bývá často rozhodující a personalista si o vás udělá obrázek během prvních pár vteřin. Snažte se působit usměvavě, uvolněně a přátelsky. Zdvořile pozdravte, vyčkejte na podání ruky a představte se.

TIP – podle společenských pravidel má být stisk pevný a klidný. Nedrťte ruku, to značí, že jste panovačný. Styl „leklá ryba“ o vás na druhou stranu vypovídá, že se špatně prosazujete. Stisknutí jen konečky prstů ukazuje na nesmělého člověka. Nepodávejte zpocenou ruku,  můžete chytit  kapesník umístěný v kapse a tím si ruku před podáním v rychlosti osušit.

 • Pokud jste čekali na recepci, personalista vás může vést do své kanceláře složitou cestou chodeb. Vždy se řiďte pravidly slušného chování, především dejte přednost pracovníkovi HR a následujte ho. Nehodí se, abyste jakkoli komentovali budovu, kanceláře ani výzdobu. Když příliš mluvíte, vypovídá to o vaší nervozitě. Navíc můžete začít zbytečně plácat nesmysly a řeknete víc, než byste chtěli.
 • Po příchodu do kanceláře se chovejte přirozeně zdrženlivě. Jste na cizím území, tak se tomu podřiďte. Zeptejte se, kde si můžete odložit. Vyčkejte, až vás pracovník vyzve, abyste se posadili. Tašku nebo kabelku si dejte k nohám, ne do klína. Můžete si ji pootevřít, abyste byli připraveni z ní vyndat dokumenty, které chce personalista předložit.

TIP – soustřeďte se na pozici, do jaké usedáte. I ta o vás hodně vypoví. Neobtáčejte nohy kolem židle, nenatahujte je před sebe, ležérně se nerozvalujte. Nekřižte  paže, to značí, že jste v obranném postoji. Seďte vzpřímeně, bude se vám i lépe dýchat.

 • Udržujte přirozený oční kontakt s personalistou. Uhýbání pohledu vypovídá o vašich obavách, popřípadě že něco skrýváte. Veškerou svou pozornost soustřeďte na pracovníka HR, abyste mohl zachytit jeho reakce na vaše odpovědi.
 • Kontrolujte svá gesta, pokud budete hodně mávat rukama, znamená to, že jste nervózní. Gesta mají sloužit jen ke zdůraznění klíčových slov. Netočte prstenem, zbytečně se nedotýkejte obličeje ani si neupravujte oblečení, nehrajte si s brýlemi ani s knoflíkem, neškrábejte se, raději ruce položte na opěradla židle.
 • Personalistu nepřerušujte, odporuje to pravidlům slušného chování. Vždy si ho pečlivě vyslechněte, během krátké chvíle zformulujte vhodnou odpověď, která by neměla být zbytečně zdlouhavá a odpovězte jasně a výstižně. Nebojte se pár vteřin nad odpovědí zamyslet, firmy upřednostňují  pracovníky, kteří nejdřív přemýšlí, než jednají. Zamyslete se nad rychlostí svých slov. Mluva by měla být svižná, ale nemluvte jako kulomet. Také neanalyzujte každé slovo, které se chystáte vyslovit.  Snažte se mluvit přirozeně, srozumitelně, přesvědčivě a dostatečně hlasitě.

TIP – nikdy neodpovídejte jen jedním slovem: ne, nevím, možná, nikdy

 • Buďte dostatečně sebejistý, motivovaný a zdravě zvědavý při pokládání otázek. Používejte akční slovesa jako jsou například: inicioval, zavedl, rozhodl, prosadil, zredukoval, zvýšil, naplánoval, … Naopak se vyvarujte negativním slovům:  problém, omezení, handicap, nedokázal, neúspěch, propustil, zavrhl… Časté používání slov já, můj, má, mně,… prozrazuje, že můžete být domýšlivý.

TIP – nikdy nekritizujte bývalého nadřízeného ani společnost, kde jste pracovali. Snažte se o nich vyjadřovat vždy pozitivně.

 • Na závěr pracovního povoru si v hlavě zrekapitulujte všechno, co jste si řekli
  • získali jste dostatek informací o firmě?
  • nezapomněli jste se zeptat na něco podstatného?
  • zmínili jste všechna svá pozitiva a přednosti, které by mohli zaujmout?
 • Pracovní pohovor můžete zakončit otázkou, kdy můžete čekat vyjádření. Také se můžete nabídnout, že za týden zavoláte sami. Budete  působit aktivně a nečekáte jen pasivně na výsledek.
 • Při loučení se snažte opět udělat poslední dobrý dojem, poděkujte za příležitost se účastnit pohovoru, pevně stiskněte nabízenou  ruku a při tom se vždy dívejte přímo do očí. Nezapomeňte se stále usmívat a tvářit přátelsky.
 • Děkovný dopis je způsob, jakým na sebe ještě upozorníte a zároveň se připomenete. Druhý, nebo třetí den po pohovoru můžete zaslat personalistovi e-mail, ve kterém znovu poděkujete za možnost účastnit se pohovoru . Zmiňte se v něm, že jste se při pohovoru dozvěděl spoustu přínosných informací , a že máte stále velký zájem o nabízenou pozici. Je to taková poslední tečka za uskutečněným pohovorem.

 TIP – pracovní pohovor máte za sebou, doma si všechno zrekapitulujte, napište si poznámky, všechno co pokládáte za důležité. Můžete  to uplatnit v dalším kole nebo při vypracovávání případové studie či projektu.

Další rady a tipy k pohovoru