Výpověď nebo dohoda? Ukončení pracovního poměru.

1


Výpověď můžete nečekaně dostat z různých důvodů. Ne všichni zaměstnavatelé se chovají ke svým zaměstnancům při podávání výpovědi zrovna nejčestněji. Pokud se v této situaci právě nacházíte nebo tušíte, že podobná situace může vbrzku nastat, seznamte se detailně s tím, z jakého důvodu vám zaměstnavatel může výpověď dát. Získáte tak informace, jakým způsobem může být ukončen váš pracovní poměr a za jakých podmínek.

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době

Zkušební lhůta je sjednávána běžně na dobu 3 měsíců, u vedoucích pracovníků není neobvyklá zkušební lhůta v délce 6 měsíců. Výhodou pro obě strany je, že mohou zrušit pracovní poměr bez udání důvodů a s okamžitou platností. Nevýhodou je, že pracovní poměr může být ukončen i s nemocným zaměstnancem či těhotnou zaměstnankyní. Po skončení zkušební lhůty jsou totiž tito zaměstnanci v ochranné době, tzn. že jsou chránění proti výpovědi ze strany zaměstnavatele.  Ten jim může dát výpověď pouze ve výjimečných případech, např. při zrušení firmy. Ochranná lhůta neplatí pro ukončení pracovního poměru dohodou, v takovém případě ale musí souhlasit obě strany.

Pracovní poměr na dobu určitou

Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby v pracovní smlouvě. V takovém případě neobdrží zaměstnanec od zaměstnavatele prodloužení pracovní smlouvy a nemá také právo na odstupné.

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Jedním ze způsobů ukončení pracovního poměru sjednaného na dobu neurčitou je výpověď, dalším je dohoda.

Výpověď

Ta je jednostranným právním úkonem zaměstnavatele nebo zaměstnance. Zaměstnanec může ukončit pracovní poměr písemnou výpovědí bez udání důvodu, kdežto zaměstnavatel je povinen udat konkrétní důvod v souladu se zákoníkem práce, pouhý odkaz na paragraf zákoníku nestačí. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a výpověď začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce.

Příklad: Paní Nováková podala výpověď  dne 5.10. a výpovědní lhůta začíná 1.11. a končí 31.12.

Dohoda

Při ukončení pracovního poměru dohodou je možné si sjednat libovolné datum ukončení pracovního poměru, neběží tedy žádná výpovědní lhůta. Dohoda má písemnou formu a musí s ní souhlasit obě strany. Není nutné v ní uvádět důvod ukončení pracovního poměru.

Odstupné

Při splnění všech zákonných podmínek musí zaměstnavatel vyplatit zaměstnanci odstupné. V minimální výši jednonásobku až trojnásobku průměrného výdělku v závislosti na délce trvání pracovního poměru má nárok na odstupné zaměstnanec, který obdržel výpověď z důvodu zrušení či přemístění zaměstnavatele nebo z důvodu nadbytečnosti. V případě, že pracovní poměr trval méně než 1 rok má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši jednonásobku průměrného měsíčního výdělku. Jestliže trval pracovní poměr  déle než 1 rok a méně než 2 roky bude zaměstnanci vyplaceno odstupné ve výši dvojnásobku průměrného měsíčního výdělku. Pokud trval déle než 2 roky, dostane trojnásobek průměrného měsíčního platu. Nárok na dvanáctiměsíční odstupné má ten zaměstnanec, který nemůže konat svoji práci z důvodu pracovního úrazu, onemocnění nemocí z povolání nebo ohrožení touto nemocí.

Na odstupné má také nárok zaměstnanec při ukončení pracovního poměru dohodou v případě, že je v důvodu ukončení pracovního poměru písemně uveden některý z výše uvedených důvodů.

Zaměstnavatel je povinen odstupné vyplatit nejpozději v nejbližším termínu pro výplatu mzdy, pokud se nedomluví jinak.

Pokud podá výpověď zaměstnanec, ztrácí nárok na odstupné.

Podpora v nezaměstnanosti

Při splnění zákonných podmínek mají nárok na podporu v nezaměstnanosti ti zaměstnanci, kteří nemohou ihned nastoupit k jinému zaměstnavateli. Podpora se poskytuje na 5 až 11 měsíců, podle výše věku nezaměstnaného.

Méně než 50 let – nárok na podporu v nezaměstnanosti v délce 5 měsíců

Více než 50 –  méně než 55 let – nárok na podporu v nezaměstnanosti v délce 8 měsíců

Více než 55 let – nárok na podporu v nezaměstnanosti v délce 11 měsíců

Její výše činí 65% průměrného výdělku vypočítaného na základě předchozího příjmu po dobu prvních dvou měsíců, další dva měsíce 50% a ostatní měsíce ve výši 45% předchozího průměrného měsíčního výdělku.

Pokud došlo k ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu stěhování, zrušení zaměstnavatele nebo pro nadbytečnost, činí podpora 45% průměrného výdělku po celou dobu vyplácení podpory.

Při vyplacení odstupného se odkládá výplata podpory v nezaměstnanosti.

Další rady a tipy Práce v Praze Brigáda doma i v zahraničí Práce v zahraničí
SDÍLEJTE A POMOZTE
ZNÁMÝM NAJÍT PRÁCI.

1 komentář

Zanechte odpověď