Strukturovaný životopis musí zaujmout, při jeho psaní si uvědomte, že personalista nebo přímo váš budoucí nadřízený si bude vybírat z desítek nabídek. Váš životopis ho musí na první pohled zaujmout, aby prošel výběrem. Musí z něj čišet požadované znalosti a dovednosti, pozitivní přístup a flexibilita. Jasný, výstižný a přehledný – to jsou hlavní znaky dobře napsaného životopisu.

Uvědomte si, kdo bude váš strukturovaný životopis číst a co v něm budou hledat. V menších firmách to může být přímo váš budoucí zaměstnavatel, ve větších firmách to budou nejdříve lidé z oddělení lidských zdrojů, tedy personalisté a v jiných případech ještě před tím lidé z personálních agentur. Takže váš strukturovaný životopis musí zaujmout a uspokojit všechny tyto osoby a musí je nadchnout do té míry, aby váz pozvali k pohovoru. A v dnešní době, kdy na atraktivnější pozice reaguje padesát a někdy klidně i přes sto uchazečů, je pečlivost při jeho psaní extrémně důležitá.

Na internetu najdete strukturovaný životopis v nespočetných verzích, které si můžete stáhnout a jednoduše doplnit. Ale když personalistovi přistane na stole několik desítek životopisů a ty jsou jako přes kopírák, už se po pár stránkách nudí a nemá žádný záchytný bod, nic co by ho nadchlo. Každý kousek vašeho životopisu musí vyzývat k dalšímu čtení.  A co by měl ten správný strukturovaný životopis obsahovat? Především si shrňme všechny náležitosti strukturovaného životopisu.

Strukturovaný životopis 1. část  – vaše osobnost

Nejdříve si rozmyslete, co chcete  personalistovi sdělit, zda chcete  upozornit na svůj:

a) osobnostní profil

b) kariérový profil

c) pracovní cíle

a) Osobnostní profil

V něm stručně shrňte vaši osobnost, jaký jste typ, vyzdvihněte svoje vlastnosti, kvality, schopnosti, zkušenosti a také silné stránky. Zaměřte se především na zkušenosti související s prací, o kterou se ucházíte. Zdůrazněte to, co se vám v poslední době podařilo a na co jste pyšní. Vždy používejte jen kladná, pozitivní slova jako například: aktivní, bystrý, diskrétní, chápavý, informovaný, motivovaný, nadšený, efektivní, upřímný, novátorský, praktický, zodpovědný, výkonný, spolehlivý… . Tento odstavec by měl být v rozsahu 3- 5 řádků.

TIP: vyhýbejte se častému slovíčku  JÁ

Příklad: Výkonná a spolehlivá recepční s rozsáhlými zkušenostmi s řízením chodu recepce. Dlouholeté zkušenosti v českých i zahraničních firmách. Vysoce rozvinuté komunikační schopnosti jak v českém tak v anglickém jazyce. Zajišťuje kvalitní práci i ve stresových situacích. Vždy příjemná a usměvavá.

  b) Kariéra

Vyzdvihněte vaše klíčové pracovní zkušenosti, na základě kterých si udělá personalista obrázek o vašich schopnostech a dovednostech. Opět používejte pozitivně laděná slovní spojení jako jsou: podrobné znalosti, dlouholeté zkušenosti, technická praxe, kvalifikovaný ošetřovatel, organizační schopnosti,… . Zbytečně se nerozepisujte, opět stačí 3-5 řádků.

Příklad: Kvalifikovaný překladatel plynně ovládající obchodní němčinu a italštinu, který pracoval několik let pro  německou obchodní společnost v Itálii s výbornou znalostí programů Word, Excel a PowerPoint. Dlouholeté zkušenosti s vedením kanceláře a výborné komunikační dovednosti. Jako absolvent vysoké školy vyučoval dva roky  němčinu a italštinu.

 c) Pracovní cíl

Váš pracovní cíl by měl být v souladu s cíli společnosti a místem, o které se ucházíte. Vždy si pečlivě prostudujte inzerát, aby váš popis odpovídal požadavkům nabízené pozice. Zmiňte své přednosti, zkušenosti a pracovní minulost. Pokud nereagujete na inzerát , ale zasíláte životopis jen ze spekulativních důvodů, určitě napište o jaký druh práce byste se chtěli ucházet.

Příklad:  Profesionální cukrářka s dlouholetou praxí  ve všech oblastech od výroby těsta, čokolády, čokoládových výrobků, zákusků, zmrzlin, cukrovinek a dortů  až po jejich zdobení hledá místo vedoucího, kde zúročí své zkušenosti, schopnosti a svůj entuziasmus.

 Strukturovaný životopis 2. část – klíčové schopnosti

Vyzdvihnutím vašich klíčových schopností usnadníte práci těm, kteří budou váš životopis číst. Zamyslete se a utřiďte všechny vaše kladné schopnosti, kvalifikaci i úspěchy a vyberte si to, co o vás nejvíce vypovídá. Pro přehlednost je pište v odrážkách a v délce jednoho maximálně dvou řádků. Používejte pozitivní, akční slova jako např. provádí, monitoruje, rozvoj, organizování, vedení, zlepšení, vytvořil, úspěšně řídil,  obsluhoval, navrhl, … .

 a) Příklad klíčových schopností (například asistentka):

 • Práce s počítačem (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), 60 slov za minutu
 • Příprava a vyřizování korespondence
 • Řízení chodu kanceláře
 • Organizování a vykonávání běžné administrativní práce
  • vedení záznamů
  • obsluha kopírky, faxu, telefonní ústředny
  • vyřizování příchozích telefonních hovorů
  • vyřizování příchozí a odchozí pošty

 b) Příklady kvalifikace (například marketingový specialista):

 • Odborná kvalifikace marketingu CIMA-A
 • Odborná kvalifikace marketingu CIMA-B
 • Školení programu CorelDRAW pro pokročilé
 • Certifikovaný kurz marketingu na sociálních sítích

 c)  Příklady úspěchů (například údržbář):

 • Kvalifikovaný údržbář
 • Sedmiletá praxe v zaběhnuté společnosti zabývající se údržbářskými pracemi všech druhů
 • Bohaté zkušenosti s údržbou školních, sportovních a společenských objektů
 • Řidičské oprávnění A, B, C, T
 • Flexibilní, spolehlivý, schopný akceptovat telefonní víkendovou pohotovost

 Strukturovaný životopis 3. část – pracovní zkušenosti

Zde se případný budoucí zaměstnavatel dozví, co jste dělali, kdy a kde to bylo. Informace uvádějte v tomto pořadí: název společnosti, dobu, kdy jste u ní pracovali, název pozice, popis práce a vaše úspěchy. Vždy uvádějte vaše zaměstnání od nejnovějšího po nejstarší.

Příklad:

Restaurace U cesty
2009 – 2015
Asistentka šéfkuchaře
Pracuje jako člen týmu, který pravidelně připravuje kvalitní jídla pro běžné strávníky i firmy, má také bohaté zkušenosti s přípravou rautů, svateb a oslav. Schopná i samostatné práce

 • Denně připravovala snídaně, obědy a večeře pro 3000 osob
 • Má rozsáhlé zkušenosti s přípravou jídel studené i teplé kuchyně
 • Podílela se na výrobě pečiva i některých druhů cukrovinek

Mateřská škola Mateřinka
2005-2009
Pomocnice ve školní kuchyni

 • Pomáhala s přípravou jídel pro 600 dětí, které muselo odpovídat zvláštním požadavkům.
 • Bohaté zkušenosti s přípravou bezlepkových jídel i pokrmů pro alergiky

 Strukturovaný životopis 4. část – vaše vzdělání, kurzy a školení

Pokud už jste nějaký čas po škole v praxi, bude to zajímat personalistu nejvíce. Jestliže jste čerstvým absolventem školy, budou následující informace nejdůležitější. Vždy postupujte od nejaktuálnějšího nebo nejvyššího dosaženého vzdělání. To kam jste chodili na základní školu není pro budoucího zaměstnavatele tak podstatné.

Nezapomeňte uvést :

 • diplomy, tituly, vysvědčení, technickou kvalifikaci, odborné nebo firemní školení, jazykové a počítačové kurzy.
 • můžete zmínit i nějaký kurz či školení, o kterém si myslíte, že přímo nesouvisí s požadavky na pozici, ale který ukáže váš zájem o učení se něčeho nového. Jako například kurz rychločtení nebo kurz zdravé výživy.

 Příklad:

1987-1992
VUT Brno, obor ekonomie a řízení strojírenské výroby
diplomová práce na téma „Optimalizace výkonu montážní linky v automobilovém průmyslu
získán titul Ing.
1983-1987 Střední průmyslová škola se zaměřením na použití výpočetní techniky v robotice

Strukturovaný životopis 5. část – vaše osobní data a údaje

Tyto informace nejsou podstatou vašeho CV, proto je možné je uvést právě na konec vašeho životopisu. Patří sem:

 • Datum narození
 • Vlastnictví řidičského průkazu
 • Bydliště
 • Stav – tento údaj nemusíte uvádět
 • Počet dětí – tento údaj nemusíte uvádět
 • Údaje o snížené pracovní schopnosti
 • Vaše koníčky – zkuste napsat takové, které alespoň okrajově souvisí s požadovanou pozicí nebo o vás řeknou něco pozitivního. Basketbal – jste týmový hráč, šachy – jste přemýšlivý typ, jazyky – máte snahu se učit nové věci.
 • Reference – pokud máte kladné hodnocení od předešlého zaměstnavatele můžete jej na vyžádání předložit, většinou se nepřikládají k životopisu, můžete napsat, že jsou „na vyžádání“ popř. napište jen  jména a pozice osob, na které se může  personalista obrátit

Až napíšete svůj strukturovaný životopis, několikrát si ho přečtěte. Nechte si v počítači udělat jazykovou korekturu. Nezapomeňte na jeho přehlednost a upravenost: dostatečně široké okraje, odstavce, odrážky, tučné zvýraznění. Potom si CV vytiskněte a znovu si ho prostudujte a prohlédněte. Pokud máte hotovo, můžete se vrhnout na průvodní dopis, který je nedílnou součástí životopisu. Další možností je životopis k vyplnění, kde pouze doplníte data a máte hotovo, ovšem originální rozhodně nebudete.

Další rady a tipy k životopisu