Site icon POHOVOR.CZ

Profesní životopis

Profesní životopis

Profesní životopis

Profesní nebo strukturovaný životopis? Jaký je mezi nimi rozdíl? Vůbec žádný. Jestliže po vás někdo požaduje profesní životopis, vytvoříte vlastně strukturovaný životopis, který upravíte podle požadované profese. A co je strukturovaný životopis? Je to životopis, který nepíšete jako slohovou práci, ale pouze stručný průřez vašeho dosavadního profesního života napsaný v bodech.

Nejprve si řekněme, jak napsat strukturovaný životopis, co všechno by měl obsahovat, jakou má mít úpravu a jeho klíčové body? Podrobný návod najdete také v článku Strukturovaný životopis.

Profesní životopis – jeho základní body:

Osobní profil

Klíčové schopnosti, kvalifikace a úspěchy

Pracovní zkušenosti

Vzdělání

Osobní údaje

Přizpůsobte životopis požadované pozici = profesi = vytvořte tedy profesní životopis.

 Strukturovaný profesní životopis můžeme stručně rozdělit podle zaměření:

Profesní životopis pro praktické zaměstnání

Aby společnost perfektně fungovala, musí v ní pracovat spolehliví lidé, kteří vykonávají praktickou práci. Pokud není zajištěna kvalitní údržba, zabezpečení provozu a služby, organizace jako celek nemůže dobře fungovat.

Proto při psaní životopisu zdůrazněte, že jste schopni tuto práci dělat kompetentně a dobře. Že víte, co je třeba dělat a také jak. Vyzdvihněte své praktické zkušenosti s danou prací, přidejte informaci o nově absolvovaných školeních a kurzech, také své kladné vlastnosti jako je spolehlivost, samostatnost a flexibilita. Tohle všechno bude chtít potenciální zaměstnavatel ve vašem životopise najít.

Profesní životopis pro kreativní zaměstnání

Právě  při kreativní práci lidé využívají své technické zkušenosti a dovednosti. Díky svému talentu a originálnímu myšlení se dostali dál. Pro vás je nejdůležitější v životopisu uvést výsledky a důkazy vašich schopností kvalifikovaně a spolehlivě odvádět profesionální práci. Popište svou praxi, originální nápady, rozveďte své úspěchy, ale také zkušenosti s vyhledáváním a řešením problémů.

Profesní životopis pro technické zaměstnání

Pokud potencionální zaměstnavatel uvěří, že jste odborníci a máte dostatečnou praxi v dané oblasti, máte napůl vyhráno. Proto je podstatné ve svém životopisu zdůraznit vaši technickou způsobilost, zkušenost, kvalifikaci i školení. Neopomeňte zmínit svou přesnost, spolehlivost, metodický přístup nebo organizační a komunikační schopnosti. Protože právě technici zodpovídají za bezproblémový a účinný pracovní proces.

Profesní životopis pro administrativní a kancelářské práce

Schopnost pracovat v týmu, organizační schopnosti, jisté technické dovednosti, metodický přístup a spolehlivost, to jsou klíčové vlastnosti, které zaměstnavatel požaduje od uchazečů o kancelářskou práci. Jejich cílem je zajištění bezproblémového a hladkého chodu organizace. Proto vyzdvihněte svou dosavadní praxi a vaše schopnosti.

Profesní životopis pro oblast marketing a obchod

Nejdůležitější vlastnosti, které od vás bude potencionální zaměstnavatel požadovat jsou schopnost prodávat a jednat s lidmi, energičnost, nadšení, oddanost, neústupnost a houževnatost. Bude hledat ujištění, že budete schopni prodávat a zvýšíte tím profit společnosti. Proto popište svou praxi, rozepište fakta a rozveďte své úspěchy.

Profesní životopis pro manažerské práce

Je naprosto nezbytné, aby zaměstnavatel uvěřil, že jste skvělý manažer. Proto v životopisu zdůrazněte své dosavadní úspěchy, zmiňte se o osobitém způsobu řízení, zkušenostech, které rozvíjíte a vlastnostech, které uplatňujete v praxi. Společnosti hledají manažery, kteří dokáží skloubit výkon a úspěch. Podrobně rozepište své výkony u dřívějších zaměstnavatelů a rozviňte své úspěchy a výsledky, ale také zmiňte své zkušenosti s odhalování a řešením problémů.

Můžete také zvolit jednodušší variantu, a to životopis k vyplnění na různých webech od těch největších jako je www.jobs.cz nebo www.prace.cz až třeba po www.curriiculum-generator.comSvoje CV tak budete mít zdarma a ve formátu PDF připraveno během chvilky.

Další rady a tipy k životopisuExit mobile version