Použijte v životopise číslice a procenta. Více tím zaujmete.

0

Jelikož číslice jsou při rychlém čtení naším mozkem upřednostňovány před obecnými slovními výrazy, použijte je vhodným způsobem ve vašem životopise. Mozek totiž rád selektuje mezi informacemi, které jsou méně či více důležité a číslům dává větší důležitost. Číslice také umožňují stručnější vyjádření dosažených výsledků. Při psaní životopisu se na ně tedy zaměřte vždy, jak jen to půjde a spojte je s akčními slovesy. Životopis se tak stane více přehledný a bude působit, že jste něčeho skutečně dosáhli a že umíte pracovat cílevědomě a efektivně.

Porovnejte například tento příklad dosažených výsledků napsaný dvěma způsoby:

  • Za mého působení jsem se snažila snížit výdaje na chod kanceláře.
  • Během 2 let jsem dosáhla 18% snížení výdajů na chod kanceláře.

Jak vidíte, druhý způsob je jasný, výstižný a na čtenáře životopisu dělá dobrý dojem. Pokud tedy je možné výsledky vaší práce popsat procenty nebo nějakým počtem, určitě tento způsob použijte. A buďte konkrétní jak jen to nejvíc půjde. Životopis totiž není slohové cvičení ale efektivní vyjádření vašich dosažených výsledků, dovedností a znalostí.

Poznámka k správnému psaní procent. Oba dva níže uvedené příklady jsou správné, ale vždy pouze v uvedeném pořadí:

  • bez mezery mezi číslicí a procenty: 18% snížení výdajů (špatně: 18 % snížení nákladů)
  • s mezerou mezi číslicí a procenty: snížení výdajů o 18 % (špatně: snížení výdajů o 18%)
SDÍLEJTE A POMOZTE
ZNÁMÝM NAJÍT PRÁCI.

Zanechte odpověď