Moderní životopis, pozitivně laděný, vás může odlišit od velkého množství životopisů, které musí každý personalista pročíst. Při psaní životopisu je důležité volit ta správná slova. Najít pozitivní přívlastky a fráze, které vystihnou vaši osobnost, může být velmi těžké. Pro vaši lepší orientaci v pozitivních vlastnostech a frázích, které nabízí bohatý český jazyk, vám nabízíme přehledné shrnutí těch nejobvyklejších.Moderní životopis – pozitivní akční slovesa

Tato slovesa se většinou uvádějí v minulém čase, tím nejlépe vystihnou vaše pracovní zkušenosti. Dají se použít také jako přídavná jména, pokud je budete chtít vyzdvihnout v sekci vašich klíčových schopností, tak by měl vypadat moderní životopis.

Jako příklad uveďme: organizoval x organizování, podporoval x podpora,…

Slovesa uvádíme v abecedním pořadí pro jejich lepší přehlednost.

analyzoval ověřoval upotřebil
dohlížel otevřel určil
dosáhl pochopil uspořádal
dokázal pomáhal uspíšil
eliminoval podporoval usměrňoval
formuloval prodával usnadňoval
hlídal prokázal účastnil se
inicioval prošetřil vedl
instaloval provedl vybral
jmenoval prozkoumal vybudoval
jednal přiděloval vyhrál
kontroloval připravoval vykalkuloval
komunikoval přispěl vykonával
koordinoval radil vymezil
monitoroval realizoval vynalezl
manipuloval rozšířil vytvořil
modernizoval rozvinul vyvinul
napsal řídil vyučoval
naplánoval sestavil vzdělával
naučil sjednal zabezpečil
navrhl spolupracoval zajišťoval
navštěvoval spustil založil
obsluhoval stanovil zavedl
obchodoval školil zformoval
oceňoval testoval získal
ohodnocoval udržoval zlepšil
optimalizoval umožnil zorganizoval

Moderní životopis pozitivní vlastnosti

Pozitivní lidské vlastnosti, které použijete ve vašem životopise,  vám pomohou zvýšit šance při přijímacím řízení. Používejte kladná přídavná jména, která vystihují vaši osobnost. Zapomeňte na skromnost a fráze typu „trochu umím“, „nejsem zrovna odborník“,… každý personalista hledá pozitivního a optimistického kandidáta. Pozitivní popis vašich silných stránek se nevztahuje pouze na frázi „jsem dobrý v…“, ale můžete použít mnohem bohatší  slovník, který nám český jazyk nabízí. Použijte pro váš životopis vlastnosti ryze pozitivní až superlativní, budete vypadat sebevědomě a rozhodně.

Pozitivní vlastnosti

aktivní klidný rozumný
adaptabilní lidský rychlý
ambiciózní loajální samostatný
asertivní metodický sebevědomý
atraktivní mladický sebejistý
analytický motivovaný sečtělý
bilingvní nadšený seriózní
bystrý nápaditý schopný
citlivý nesobecký snaživý
činorodý Nestranný společenský
diskrétní neústupný spolehlivý
dochvilný nezávislý svědomitý
družný novátorský taktní
dovedný obětavý talentovaný
duchaplný obratný temperamentní
důkladný odborný trpělivý
důmyslný oduševnělý tvořivý
důrazný ochotný upřímný
důvěryhodný ostražitý užitečný
dynamický otevřený úspěšný
efektivní pečlivý vnímavý
energický pilný všestranný
erudovaný podnětný vtipný
fit podnikavý výkonný
flexibilní pohotový vynalézavý
hbitý pracovitý vynikající
houževnatý praktický výřečný
hodnověrný profesionální vyškolený
humánní průkopnický vytrvalý
chápavý přátelský vzdělaný
chytrý přemýšlivý zásadový
informovaný přesný zdatný
inteligentní přesvědčený zkušený
jazykově nadaný přímočarý zodpovědný
jistý přísný způsobilý
kompetentní rázný zručný
kooperující realistický zběhlý
kvalifikovaný rozhodný zapálený pro

Příklad:

  • Obratný řečník
  • Obeznámený s daným softwarem
  • Dobře ovládám programování

Zaměstnavatelé dají přednost někomu, kdo je:

Spolehlivý, přesný, důvěryhodný, přátelský, dochvilný, schopný týmové práce, schopný zvládat problémy, společenský, dokáže jednat s klienty.

Zaměstnavatelé raději nezaměstnají někoho, kdo je:

Neupřímný, bezohledný, arogantní, nespolehlivý, neustále si stěžuje, chybí mu motivace, nedochvilný …ať jsou tyto osoby sebevíc kvalifikované nebo schopné. 

Jestliže si chcete zkusit napsat moderní životopis k vyplnění ve formuláři online a využít právě zmíněná pozitivní slova, můžete zkusit nabídku na www.monster.cz

Další rady a tipy 2 vzory životopisu Strukturovaný životopis Jak napsat životopis