Motivační dopisy Ukázky k rychlému napsání

0


Motivační dopisy Ukázky a rady vám mohou pomoci ujasnit si, jak má vlastně takový motivační dopis vypadat. Ne každý zaměstnavatel ho vyžaduje, ale pokud ho připojíte k životopisu, rozhodně tím uděláte dojem. Tedy, bude-li dobře napsaný. Na našich stránkách naleznete ukázky dvou druhů motivačních dopisů – tradiční motivační dopis a moderní motivační dopis. Ačkoliv obsahově jsou oba v podstatě stejné, liší se strukturou. Moderní je jednoduchý, stručný, psaný v bodech, a tedy je přehlednější. Tradiční zase může vypovědět více o vás samotných. Který druh si vyberete, je v podstatě na vás. Pojďme si ale říci něco více o tom, jak by měl takový motivační dopis vypadat.

Jak dlouhé by měly být motivační dopisy?

Motivační dopis by měl být přibližně na jednu stranu A4. Je velmi důležité, aby byl hlavně stručný a výstižný. Pokud bude příliš dlouhý, nebude se vedoucímu výběrového řízení chtít ho číst. Ideální je psát ho v bodech, aby byly důležité informace snadno viditelné. Jestliže se ucházíte o několik pozic v jednom oboru, je možné používat jeden motivační dopis pro všechny tyto pozice. Jestliže se ale jedná o různé obory, budete ho muset napsat pro každou pozici zvlášť.

Mějte na paměti, že motivační dopis je stejně důležitý, jako životopis. Pro někoho dokonce ještě mnohem důležitější, neboť ukazuje, co vás k práci motivuje a proč jste si vybrali zrovna tuto pozici. Proto si na něm dejte opravdu záležet. Jestliže bude napsaný dobře, přehledně a k věci, vaše šance na postup do užšího výběru se velmi zvýší.

Motivační dopisy Ukázky jejich provedení vám pomohou snadno se zorientovat v tom, jak má takový dopis vypadat. Zde máte několik základních informací:

Motivační dopisy piště v několika odstavcích

  • Začátkem by měl být úvod, kde uvedete vaše jméno a jakýsi souhrn toho, jakým budete pro firmu přínosem. Stačí jedna až dvě věty.
  • V několika bodech uveďte vaše znalosti a dovednosti, které jsou pro danou pozici důležité.
  • Jaké jste realizovali aktivity, související s danou pozicí. Může se jednat o firemní večírky, obchodní jednání atd. Je dobré u těchto aktivit napsat i přibližný počet.
  • Napište vaše silné stránky. Ačkoliv mnoho lidí není zvyklých vychvalovat se, je důležité, aby bylo znát, že máte sebevědomí. Proto se nebojte trochu vychválit. Ovšem ne zase přehnaně. Stačí napsat tři body.
  • Znovu uveďte, v čem můžete být pro firmu přínosní a jak můžete zlepšit úspěšnost firmy
  • Nakonec můžete uvést ostatní důležité informace, týkající se například vašich koníčků, které se k dané pozici hodí.

Pozor na gramatiku a styl!

Velmi důležité je, aby byl dopis pravopisně gramaticky a stylisticky správně. Proto si ho raději několikrát překontrolujte. Motivační dopis ukázka jsou pomocníkem, který vám psaní usnadní a můžete je použít jako vzor. To ostatní je už ale na vás.SDÍLEJTE A POMOZTE
ZNÁMÝM NAJÍT PRÁCI.

Zanechte odpověď