Assessment centrum neboli assessment centre je sofistikovanější výběr zaměstnanců doplňující klasické pohovory u personální agentury a ve firmě. Skládá se z půldenního nebo celodenního intenzivního dotazování, testování, řešení případových studií a hraní modelových situací, které přímo na místě nebo online pozorují personalisté, nadřízení a psychologové. Většinou se používá pro výběr kandidátů na manažerské nebo jinak pro firmu významnější pozice. Assesment centrum a podobné metody výběru zaměstnanců jsou skutečně náročné – jak pro firmy, tak pro uchazeče o zaměstnání.

Požádali jsme jednoho uchazeče o zaměstnání u mezinárodní firmy, který má tento assessment pohovor čerstvě za sebou, aby se s námi otevřeně podělil o zkušenosti, dojmy a zhodnotil, co udělal dobře a co naopak mohl udělat lépe. Jednalo se o manažerskou pozici a assessment pohovor se konal v Německu, v centrále firmy v Mnichově. Velké korporátní firmy mají totiž většinou svá vlastní assessment centra různě po světě.

Detailní popis průběhu pohovoru v assessment centru od Richarda S. z Prahy

 • Přes pohovor v pražské personální agentuře jsem se na základě životopisu a motivačního dopisu dostal k prvním dvěma kolům výběrového řízení. První jsem absolvoval s personální manažerkou a druhé u vedení společnosti.
 • Zřejmě jsem na ně díky svým zkušenostem udělal dojem, protože mi po pár dnech přišel mail s pozvánkou na assesment centrum v Mnichově.  Jak jsem se později dozvěděl, jeli tam se mnou z Česka další dva kandidáti.
 • První, co mě po příjezdu do komplexu sídla firmy čekalo, bylo nalézt místo pohovorů. Firma sídlila v několika samostatných budovách propojených tunely. Poté, co jsem dostal strohý a velmi rychlý popis „trasy“ od recepční, jsem se vydal na cestu. Měl jsem štěstí, protože po zhruba 10 minutách mírného poklusu spletitými chodbami jsem se dostal na správné místo, dokonce v předstihu, takže jsem musel přes 10 minut čekat na chodbě.
 • Tento, na první pohled nedůležitý bod – nalezení místa konání – zdůrazňuji proto, protože čas mi byl měřen a byl to jeden z hodnotících ukazatelů, jak se umím orientovat v neznámém prostředí. Což jsem se náhodou doslechl až v průběhu dopoledne. Některým uchazečům to prý trvalo až 25 minut a pár jedinců bez pomoci ostatních nedokázalo cíl cesty nalézt vůbec.
 • Na místě jsem se dozvěděl, že mě v průběhu celého odpoledne čekají 4 bloky a mezi nimi vyplňování dotazníků.

Assessment centrum – první kolo hodnocení 

 • Úvodní blok se skládal z pohovoru s prvními 4 osobami. Jen na úvod zmíním, že těch osob jsem za celé odpoledne potkal celkem asi 14 a už na začátku mi řekli, že se nemám snažit si je zapamatovat.
 • Pohovor byl snadný, šlo o představení sebe, mých zkušeností a přínosů pro firmu během 15 minut (což je překvapivě stále jedna z těch těžších otázek u pohovoru).
 • Na některých přísedících bylo vidět, že už byli trochu po dopoledním kole výběru zaměstnanců unaveni. O to důležitější bylo něčím je zaujmout, aby si mě při večerním hodnocení byli schopní vybavit a dát mi plusové body.

Assessment centrum – druhé kolo hodnocení

 • Poté jsem byl odveden do malé zasedací místnosti, kde jsem zůstal sám a dostal zadání na vypracování dalšího úkolu a vyplnění zpětné vazby mého výkonu při prvním kole pohovoru (osmistránkový formulář) – sebehodnocení toho, jak jsem byl spokojený, jak bych to udělal příště lépe, jak jsem se při tom cítil, to vše asi ve 40 otázkách s pěti-škálovou stupnicí odpovědí. To mi napoprvé trvalo asi 10 minut a dalších 20 minut na přípravu.
 • Dostal jsem 50 různých dokumentů – mailů, statistik, organizační uspořádání oddělení, ve kterém jsem se ucházel o zaměstnání, směrnic, návrhy, stížnosti atd., ve kterých jsem se měl zorientovat s „jednoduchým“ zadáním: pochopit strukturu oddělení, identifikovat hlavní problémy podřízených, nadřízených, oddělení, firmy, a jak bych je postupně a konkrétně řešil.
 • Po pravdě řečeno, za 20 minut nešly ty sáhodlouhé maily a podklady ani poctivě přečíst, natož se zorientovat ve jménech, najít co funguje, kdo s kým vychází či nevychází a najít řešení. Prostě klasické testování práce s neúplnými informacemi a faktory pod časovým tlakem s požadavkem na konkrétní a funkční vyřešení problémů – což je denní chléb manažera v mezinárodní firmě. Pak následoval návrh a obhajoba mnou navrženého řešení před dalšími 3 lidmi během 20 minut.

Assessment centrum – třetí kolo hodnocení

 • Opět jsem byl odveden do zasedačky, kde mě o samotě čekal ten samý dotazník – proč tomu tak bylo popíši níže v článku.
 • A zadání bylo zahrát scénku s jedním z přísedících. Na jednom listě byla popsána moje situace a čeho mám dosáhnout, na druhém listě byla popsána situace a problém, který dotyčný se mnou má.
 • Samozřejmě to, čeho má on dosáhnout, popsáno nebylo. To jsem měl odhadnout, připravit si vyjednávací alternativy a argumenty s tím, abych dosáhl svého. Takže dalších 10 minut vyplňování dotazníku, 20 minut na přípravu.
 • Poté jsem si zahrál scénku ostřejší výměny názorů s nezávislým konzultantem za němé přítomnosti dalších 3 osob.

Assessment centrum – čtvrté kolo hodnocení

 • Následoval zase dotazník a příprava na poslední scénku, tentokrát řešení nějakého problému v provozu a se zákazníkem. Byla to delikátní záležitost, která mohla ohrozit pověst firmy.
 • V zasedačce, která byla největší ze všech navštívených proti mně „seděl“ rozezlený zákazník, v místnosti nás pozorovalo dalších 6 osob a navíc nás někdo další pozoroval a poslouchal z velké obrazovky.
 • Po odehrání poslední scénky jsem musel opět vyplnit dotazník, na chodbě se se mnou mile rozloučili a poslali na taxík s tím, že se výsledek dozvím přes personální agenturu co nejdříve. A tak skončil můj assessment pohovor.

Dotazník vyplňovaný po každém kole hodnocení – proč byl pořád stejný?

 • Podle mého se z odpovědí na stále stejné otázky dala vyčíst dynamika, únava a osobnostní charakteristiky jako míra schopnosti sebereflexe atd.
 • Všichni hodnotitelé totiž v době, kdy jsem já dotazník vyplňoval, vyplňovali stínové dotazníky také (všiml jsem si toho při přechodu mezi zasedacími místnostmi). A na závěr, při vyhodnocení jednotlivých kandidátů je prostě porovnali.
 • Důležité je odpovídat upřímně. Zda se vám úkol podařil či ne, poznáte stejně tak dobře vy jako vaši hodnotitelé. Je lepší se jemně zkritizovat a ukázat vůli ke zlepšení než naopak.

Moje pocity a zkušenosti z assessment centra?

 • záměrně vyvolaný stres po celou dobu, zhruba čtyř hodin hodnocení
 • střídající se lidé z různých oddělení proloženi nezávislými konzultanty a psychologem s cílem poznat kandidáta a jeho flexibilitu
 • v průběhu celého odpoledne jsem si stihl 2x odskočit na toaletu a sníst 3 banány
 • byl jsem odveden do 4 různých zasedacích místností a posléze vrácen do dvou malých, kde jsem měl čas na přípravu a vyhodnocení
 • po skončení jsem byl hodně vyčerpaný, unavený a byl rád, že vše už mám za sebou, o to více, že pohovor v assesment centrum probíhal v cizím jazyce
 • Od známých kolegů, kteří podobným výběrem zaměstnanců prošli jsem slyšel, že po skončení měli například silnou migrénu, či je přepadla slabost a nevolnost, zaleží na míře stresu, kterou každý z nás snese

A rady jak se na assessment centrum připravit ?

Zde jsou moje ponaučení a postřehy, které jsem si z absolvovaného assessment centra odnesl:

 • Všechno berte jako součást výběrového řízení – viz nalezení místa konání. Nikdy dopředu nevíte, co nakonec rozhodne ve váš prospěch či neprospěch.
 • Jelikož se jednalo o výběr zaměstnanců na manažerskou pozici, přesto že jsem si připravoval různé teorie, strategie a případové studie, nebylo to v podstatě k ničemu, protože testování probíhalo s cílem zjistit moji odolnost proti stresu, práci s neúplnými informacemi, práci pod tlakem, úroveň empatie, sebevědomí, působení na ostatní, přesvědčovací, prezentační a vyjednávací schopnosti. Odborné znalosti byli otestovány už v předchozích kolech celého výběrového řízení.
 • Ničemu se nedivte a vše splňte podle připraveného scénáře a zadání. Sebevědomě, s přehledem a ideálně s úsměvem na tváři a s lehkostí. Prostě musíte dokázat, že tyto problémy v reálu běžně zvládáte.
 • Jděte do všeho se zápalem, 10 minut na vyplnění dotazníku a 20 minut přípravy na další úkol utíká velice rychle. Doporučuji si v rychlosti prolétnout zadání a podklady a rozhodnout se, jak se úkolu zhostíte, obzvlášť když podklady není v lidských silách detailně prostudovat. Nemůžete si dovolit přijít před osoby, které vás budou hodnotit a říci, že na to bylo málo času nebo že jste nebyli sto pochopit zadání nebo něco podobného. Je lepší přinést nedokonalé řešení a smysluplně ho odůvodnit než naopak.
 • Při hraní různých modelových situací plně využijte herecký talent, pokud ho alespoň trochu máte. Pokud ne, musíte si vystačit sami se sebou, což taky není někdy na škodu
 • Vydržte s energií, nasazením a pozitivním přístupem až do konce! Nejtěžší úkol může přijít právě na samém konci. Není to ale vůbec jednoduché, po 3 hodinách už vám začne být všechno jedno a budete pouze chtít, aby už byl konec. A to nesmíte dopustit, zmobilizujte poslední síly a vydržte až do finále. Čtyřstovku taky vyhraje ten, kdo nasazené rychlé tempo vydrží až do konce. Tak ať vám váš assessment pohovor vyjde!

Další rady a tipy Pracovní pohovor Otázky při pohovoru Připravte se na pohovor