Pokud jste vyhráli výběrové řízení  a slyšeli jste ta vytoužená slova, že si vybrali právě Vás, je to krásný pocit. Zatím Vám však chybí ještě to podstatné, a to podepsaná pracovní smlouva. Proto se soustřeďte na její náležitosti, aby jste pak nebyli překvapeni, že v ní není přesně to, na čem jste se při pohovoru dohodli.

Pracovní smlouva a její podpis

Je vždy lepší si pracovní smlouvu přečíst v klidu domova, než ve stresu při nástupu do zaměstnání. Mohlo by se stát, že přehlédnete něco podstatného. Proto si ji vyžádejte předem,  pročtěte si ji a popřípadě zkonzultujte případné nejasnosti. Pracovní smlouva se však podepisuje nejpozději v den nástupu do nového zaměstnání.

Náležitosti smlouvy

Pracovní smlouva musí mít vždy tyto náležitosti:

  • Místo výkonu práce
  • Druh práce
  • Den nástupu do práce

Smlouva je neplatná, pokud v ní některá z těchto věcí chybí.

Pokud marně hledáte v pracovní smlouvě výši svého výdělku, nezoufejte, je celkem běžné jej uvádět v samostatném mzdovém výměru, který podepíšete zvlášť. Je však výhodou spíše pro firmu, než pro Vás, protože zaměstnavatel takto může určovat výši mzdy jednostranně i bez Vašeho souhlasu. V podstatě je pak na Vás, zda v zaměstnání zůstat, či ne.  Platí však, že mzda  musí být sjednána před začátkem výkonu práce.

Osobní údaje

Při nástupu do nového zaměstnání musíte dodat spoustu osobních údajů, proto si nezapomeňte přinést občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, zápočtový list a také číslo Vašeho bankovního účtu. Může po Vás být také požadován výpis z rejstříku trestů, který jednoduše získáte na každém Czech Pointu.Co dalšího může pracovní smlouva obsahovat?

Nalézt v ní většinou můžete:

  •  délku a rozvržení pracovní doby
  •  informace o délce dovolené nebo způsob jejího určování
  •  údaje o mzdě nebo platu – termín, způsob a místo výplaty
  •  informace o výpovědních lhůtách
  •  délku zkušební doby – nesmí přesáhnout tři po sobě jdoucí měsíce (může se prodloužit o dobu celodenních překážek jako je nemoc, volno na svatbu, pohřeb…)
  •  údaje o kolektivních smlouvách
  • konkurenční doložka či zachování mlčenlivosti

Pracovní smlouva může být sjednána na dobu neurčitou – není výslovně napsaná doba trvání pracovního poměru, nebo na dobu určitou – ta nesmí přesáhnout tři roky, a to nejvýše dvakrát po sobě.

Náležitosti pracovní smlouvy jsou upraveny v Zákoníku práce.

Jakmile máte smlouvu podepsanou k vaší oboustranné spokojenosti, můžete začít konečně slavit a těšit se na nový kolektiv spolupracovníků a výzvy, které Vás v novém zaměstnání jistě čekají.

Další rady a tipy Práce v Praze Brigáda doma i v zahraničí Práce v zahraničí