Site icon POHOVOR.CZ

Zaměstnání získáte díky těmto 8 radám snadno.

Zaměstnání.

Zaměstnání se v dnešní době shání podstatně lépe než v období po krizovém roce 2008. Míra nezaměstnanosti je již několikátým rokem na svém minimu. Nabídka je v dnešní době na internetu okamžitě k dispozici a je průběžně aktualizována. Často vidíte, kdy byl inzerát vystaven a kolik mu ještě zbývá dní do ukončení jeho platnosti. Neváhejte zaslat svůj životopis s průvodním dopisem i poslední den platnosti inzerátu, jelikož v dnešní době je stále vysoká poptávka po kvalitních zaměstnancích.1. Nabídka zaměstnání

První, co musíte před změnou práce udělat, dobře si rozmyslet, co vlastně chcete dělat, co vás bude bavit a co vám přinese potřebné finanční prostředky, prostě vybrat si z velké nabídky. Nemusíte se zaměřit jen na největší portály, ale zkuste nahlédnout i na další lokální nabídky.

Když již máte vybráno, bude dobré se připravit na výběrové řízení, vytvořit konkurenceschopný průvodní dopis a samozřejmě životopis.

2. Přijímací pohovor

3. Průvodní dopis

4. Žádost o zaměstnání vzor

Jestliže po vás bude chtít potenciální nový zaměstnavatel zaslat nějaký typ žádosti o práci, vězte, že po vás nechce nic jiného než motivační neboli průvodní dopis k vašemu životopisu. Každý motivační dopis je tedy důležité napsat přímo na míru danému inzerátu, aby splňoval co nejvíce požadavků na novou pozici. Pokud se rozhodnete hledat na internetu žádost o zaměstnání vzor, narazíte právě na motivační dopisy.

5. Přivýdělek při zaměstnání

V případě, že již jednu práci máte, ale finančně nevycházíte a potřebuje získat vedlejší příjem, můžete si najít přivýdělek při zaměstnání, samozřejmě pokud to časově a fyzicky zvládnete. Ne všichni si však mohou přivydělat, zaměstnanci státní správy by měli požádat svého zaměstnavatele o svolení. Týká se to především podnikání provozované s vidinou zisku na základě živnostenského oprávnění. Jestliže se vedlejší činnost týká práce v dobročinných spolcích, nepravidelné výdělečné činnosti při společenských událostech apod., svolení zaměstnanec státní správy nepotřebuje.

6. Studium při zaměstnání

Už vás nebaví pracovat na dané pozici a změna pracovního místa vaši situaci stejně nevyřeší, protože vám k získání vyšší pozice chybí vzdělání? Můžete zkusit studium při zaměstnání. V současné době je nabídka kombinovaného studia široká, nicméně objem učiva se od prezenčního studia neliší, takže budete muset  vynaložit spoustu úsilí a obětovat volné víkendy pro úspěšné dokončení vámi vytyčeného cíle. Ale vězte, že pro vašeho zaměstnavatele stoupnete v ceně, a pokud ne, s vysokoškolským titulem se vám bude práce hledat mnohem snáze.

7. Potvrzení o zaměstnání

Pokud si pod pojmem potvrzení o zaměstnání nedokážete představit konkrétní dokument, nehledejte za tím nic jiného, než zápočtový list. Tento dokument je zaměstnavatel povinen vystavit zaměstnanci při skončení pracovního poměru a týká to i dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Zápočtový  list má jasně dané náležitosti týkající se druhu vykonávané práce, údaje o práci, kvalifikace, odpracované době a případných srážkách ze mzdy. Nejedná se však o pracovní posudek, ten se vydává až na žádost zaměstnance stejně jako dokument o průměrné mzdě pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti.

8. Oznámení o nástupu do zaměstnání

V případě, že jste nastoupili do nové práce, má váš nový chlebodárce povinnost nahlásit tuto skutečnost OSSZ a také zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec přihlášený, a to ve lhůtě do 8 dnů od vašeho nástupu. Těmto institucím hlásí jakékoliv změny včetně ukončení pracovního poměru.

Pokud jste se rozhodli pro změnu zaměstnání, je vždy dobré se dobře připravit, ať už se to týká aktualizace nebo jen zatraktivnění vašeho životopisu nebo samotné přípravy na pohovor. Někdy i  zdánlivé maličkosti rozhodnou o vašem přijetí do nového zaměstnání.

Exit mobile version