Site icon POHOVOR.CZ

Zkušební doba – 5 rad jak ji úspěšně zvládnout

Zkušební doba má svá úskalí jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Co dělat, aby se s vámi zaměstnavatel během zkušební doby hned nerozloučil?

Zkušební doba má svá úskalí jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Co dělat, aby se s vámi zaměstnavatel během zkušební doby hned nerozloučil?


Pokud jste právě vyhráli výběrové řízení, a užíváte si první dny v novém prostředí, vězte, že ještě nemáte tak zcela vyhráno. Jste totiž v situaci, kdy musíte ještě jednou firmu přesvědčit o tom, že práci, kterou jste dostali zvládáte tak, jak jste popsali během přijímacích pohovorů. Zaměstnavatel by si měl vaše dovednosti a schopnosti vyzkoušet a pokud se ukáže, že je pracovní pozice nad vaše síly, může vám dát výpověď a rozloučit se s vámi. Podívejme se co zkušební doba obnáší, jak ji definuje zákoník práce, jak může dojít k ukončení práce v jejím průběhu a co udělat proto, aby jste si práci udrželi.

Zkušební doba definovaná podle zákoníku práce

Zkušební doba, jak tento termín popisuje zákoník práce v paragrafu č. 35 Sjednání zkušební doby,  je definována tak, že „nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru nebo nesmí být delší než 6 měsíců u vedoucího zaměstnance“. Zákoník práce také udává další podmínky, a to že zkušební doba musí být sjednána písemně a je možné ji sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce. Zkušební dobu není možné sjednat, jestliže pracovní poměr již vznikl.

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době

Zákoník práce udává v paragrafu č. 66 nazvaném Zrušení pracovního poměru ve zkušební době, že zaměstnavatel se s vámi může rozloučit kdykoliv během zkušební doby, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Rozvázání pracovního poměru ve zkušební době tak pro vás může být nečekané a velkým překvapením bez jakéhokoliv varování.

Zkušební doba – jak ji v novém zaměstnání přečkat?

Zde je pět praktických rad, jak si pojistit svoje zaměstnání a nestát se po dvou, třech měsících opět nezaměstnaným.

  1. S podepsáním pracovní smlouvy dostanete popis pracovní činnosti, ve kterém jsou kromě jiného popsány vaše zodpovědnosti. Detailně si je prostudujte a v práci se začněte věnovat všem uvedeným aktivitám hned jak to půjde. Tyto aktivity by jste měly mít na zřeteli samozřejmě stále, nejenom ve zkušební době, protože podle nich pravděpodobně bude probíhat vaše roční hodnocení.
  2. Většina velkých firem má na zkušební dobu připraveny akční plány, ve kterých je detailně popsáno, co za tři měsíce, ještě lépe za každý měsíc, ve kterém vám běží zkušební doba, musíte udělat. Je to oboustranně prospěšný dokument – pro vás v tom, že přesně víte, co máte ve zkušební době dělat, pro vašeho nadřízeného je to pak vodítko, na základě kterého bude po třech měsících posuzovat, zda ve firmě nadále zůstanete nebo nikoliv. Pokud tyto akční plány nedostanete, nechte si je nadřízeným okamžitě po nástupu sepsat, v krajním případě je napište sami a nechte si je s nadřízeným schválit. Pokud vše splníte, může tento dokument posloužit jako vaše obrana v případě nejasností při vyhodnocování zkušební doby.
  3. Buďte aktivní a nezávisle na akčních plánech začněte intenzivně ale nenásilně poznávat firmu a ukazovat, že jste připraveni naplno pracovat. Není nic horšího, než když váš nadřízený bude před uplynutím zkušební doby shánět zpětnou vazbu na vaše pracovní výkony a dotazovaní spolupracovníci si vás pořádně nebudou moci vybavit, natož vás pochválit.
  4. Pokud podle vás schválený akční plán nebude obsahovat vše, co potřebujete k ideálnímu zapracování a poznání firmy, napište si ještě pár dalších akčních kroků, které budete chtít během zkušební doby stihnout. To vám v žádném případě neuškodí a v očích kolegů budete vypadat jako akční člověk, který se práce nebojí.
  5. Buďte pozitivní, nebojte se občas přijmout i nějaký úkol nad rámec vaší práce (ale pozor – spolupracovníci na vás mohou zkusit „hodit nějakou aktivitu, které by se sami rádi zbavili a pokud ji přijmete, je dost možné, že se jí pak už nikdy nezbavíte), seznamte se s firemní historií, s poslání firmy, jejími hodnotami, a hlavně s co nejvíce lidmi a nasávejte firemní atmosféru, aby jste měli i vy před ukončením zkušební doby jasno v tom, zda ve firmě chcete pracovat i nadále. Koneckonců o tom zkušební doba je také.

Další rady a tipy Práce v Praze Brigáda doma i v zahraničí Práce v zahraničíExit mobile version