Site icon POHOVOR.CZ

Otázky na pohovoru – 65 nejčastějších a co jimi zjišťují?

Otázky na pohovoru - proč se na ně personalisté ptají?

Otázky na pohovoru vás nesmí zaskočit, řekneme vám, proč se na ně personalisté ptají a vy si můžete připravit vhodnou odpověď.


Nenechte se zaskočit a dobře se připravte, otázky na pohovoru mohou být vtipné, všetečné, ale i záludné. Špatné odpovědi vám mohou podrazit nohy a do dalšího kola se již nedostanete. Připravujete-li se na přijímací pohovor, je dobré si zjistit o potenciálním zaměstnavateli pár užitečných informací. Určitě je dobré vědět, čím se firma zabývá,  jakou má strukturu, s kým obchoduje, zda se orientuje i na zahraničí a další podstatné informace, které většinou najdete na jejich webových stránkách.  To, že u pohovoru projevíte tyto znalosti značí, že se o zaměstnání aktivně zajímáte.

Otázky na pohovoru, které vám bude personalista klást, budou zaměřené na různá témata. Důležité je, nenechat se zaskočit. Uslyšíte běžné otázky týkající se vašeho vzdělání, zkušeností v předchozích zaměstnáních, práce s počítačem, řidičských, jazykových a manažerských schopností, ale také se personalista může zeptat, čeho se nejvíce bojíte nebo jakým animovaným hrdinou byste si přál být a proč. Ani tohle vás nemůže překvapit. Nastudujte si na pohovor otázky a odpovědi a budete se cítit mnohem jistější.

Nejčastější otázky na pohovoru můžeme rozdělit do několika témat a zároveň zkusíme napsat důvod, proč personalista otázku pokládá.

Otázky na pohovoru týkající se studia / vzdělání

 Chtěli byste znovu studovat?  ochota se dále vzdělávat
 Zažili jste během studia neúspěchy?  schopnost sebekritiky
 Zapojil jste se do nějakých mimoškolních  aktivit?  ochota dělat něco navíc
 Nejlepší a nejhorší zážitky během studia?  sebereflexe, vyhodnocování důležitých momentů v životě
 Využil jste možnosti zahraniční stáže?  schopnost práce v mezinárodním prostředí
 Ovládáte nějaké cizí jazyky?  zjištění konkrétních dovedností
 Jaké máte zkušenosti s prací na PC?  zjištění konkrétních dovedností
 Povězte mně o svém vzdělání?  motivace ke studiu, jaké znalosti a dovednosti jste si donesli

Otázky ohledně předchozího zaměstnání

 Proč odcházíte ze zaměstnání?  zjišťuje důvody vedoucí ke změně, aby se mohl případně zaměstnavatel vyhnout obdobnému problému
 Z jakého důvodu hledáte novou práci?  motivační otázka, zjistit skutečné důvody, zda nejste např.  fluktuant
 Co se vám na vaší práci nelíbí  popř.  líbí?  motivační otázky, zda přijímáte úkoly bez problémů či opačně
 Pracujete v současném zaměstnání pod  tlakem?  schopnost vypořádat se stresem, zvládání více úkolů najednou
 Jakých úspěchů  jste v zaměstnání  dosáhl?  schopnost vlastní motivace
 Co se vám poslední dobou nepovedlo?  schopnost sebekritiky a ponaučení se z předešlých chyb
 Jak jste získal současné zaměstnání?  způsob dosahování cílů
 Jaká byla vaše náplň práce?  zjištění konkrétních dovedností
 Měl jste nějakou zodpovědnost ?  zjištění úrovně zodpovědností a samostatnosti řešení úkolů
 Popište stručně vaši dosavadní kariéru,  popřípadě váš pracovní den.  schopnost stručně a jasně vyzdvihnout to nejdůležitější
 V jakém jste pracoval kolektivu?  schopnost vyjít s lidmi, začlenění se do kolektivu, zjištění, zda zapadnete do společnosti
 Jak by vás popsal váš nadřízený?  zjištění vašich osobnostních charakteristik a vlastností
 Měl jste možnost kariérního růstu?  úroveň proaktivity
 Vedl jste nějaký tým?  manažerské dovednosti

Otázky ohledně nového zaměstnání

 Jak jste se dověděl o nabízené pozici?  volná otázka na úvod pohovoru, navázání kontaktu, způsob vyhledávání informací
 Co víte o naší společnosti?  ověří skutečný zájem o práci v dané firmě
 Jak snášíte stres, byla vaše práce stresující?  jak řešíte stresové situace, jak se při tom chováte
 Proč chcete pracovat právě u nás?  ověří skutečný zájem o práci v dané firmě
 V čem si myslíte, že budete firmě přínosný?  zjištění, zda máte zkušenosti potřebné pro vykonávání práce
 Jste ochotný cestovat?  praktická otázka v případě potřeby práce na různých místech
 Co očekáváte od této pozice?  zjištění, zda se hodíte na obsazovanou pozice
 Chcete zvyšovat svoji kvalifikaci v oboru?  schopnost rozvíjení, ochota se dále vzdělávat
 Jak by vypadlo vašich prvních 30 dnů v práci?  zkušenost s náplní práce, znalost pracovního prostředí
 Kdy byste mohl nastoupit?  praktická otázka
 Vaše představa finančního ohodnocení?  orientace v platových podmínkách dané pozice

Otázky pro manažerské pozice

Tyto otázky při pohovoru jsou běžně zaměřené na schopnost řízení, motivování,  hodnocení a rozhodování:

Všeobecné otázky na pohovoru

 S jakými lidmi rád spolupracujete a jaký byl váš bývalý pracovní kolektiv?  zjišťuje jak zapadnete do týmu
 Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?  schopnost sebehodnocení, vlastní analýzy
 Kde se vidíte za deset let?  schopnost plánovat  dlouhodobé cíle, plány, úkoly
 Jaká slova vás charakterizují?  sebehodnocení, schopnost vnímat sám sebe, zjištění osobnostních charakteristik
 Ohodnoťte vašeho současného nadřízeného?  zjištění, jak a zda se hodíte k vašemu budoucímu nadřízenému
 Vaše největší úspěchy?  schopnost sebemotivace a dosahování cílů
 Pracujete raději sám nebo v týmu?  ověřuje schopnost zapojit se do kolektivu a preference způsobu práce
 Dokážete si zorganizovat práci?  úroveň plánování, reálného odhadu náročnosti a trvání aktivit, schopnost dodržet termíny
 Váš nejhorší pracovní úkol?  schopnost vypořádání se s neatraktivními úkoly
 Jste silný v některých komunikačních dovednostech a v kterých?  vyjednávací schopnosti, úroveň ovlivňování druhých
 Jakou knihu jste četl naposled?  zájem o obor, ve kterém se ucházíte o práci, zjištění oblastí zájmů
 Co děláte, když máte volno?  způsob relaxace, organizace volného času, zda nezasahuje do pracovní doby
 Sdělte nám vaši životní filosofii?  zjistí životní postoj, osobní hodnoty a zda některé vaše charakteristiky nejsou v rozporu s pozicí
 Myslíte si, že jste kreativní?  odhalí vaši schopnost řešit běžné problémy či úkoly nevšedním, efektivnějším způsobem
 Na co si u vás musíme dát pozor, když vás přijmeme?  zjištění slabých stránek a zda jste ochotni o nich otevřeně hovořit
 Jakému pracovnímu prostředí dáváte přednost?  ohodnocení míry zapadnutí do pracovního kolektivu a prostředí
 Chcete nám o sobě ještě něco říci?  schopnost vnímání průběhu pohovoru jako celku, zjištění dalších vlastností a dovedností
 Prodejte mně tuto židli.  schopnost rychlé reakce na nečekanou otázku, ohodnocení prodejních dovedností
 Kdybyste se mohl stát superhrdinou, kdo by to byl a proč?  schopnost rychlé reakce na nečekanou otázku, míra představivosti, kreativity, osobních hodnot a vlastností
 K čemu všemu můžete použít mobilní telefon?  schopnost kreativity a úroveň propojování zdánlivě nesouvislých věcí a aktivit

Na konci pohovoru přijde váš čas a můžete se ptát vy

Určitě si připravte pár vhodných otázek, aby to nevypadlo, že nemáte o práci v dané firmě  vůbec žádný zájem.  Také se neptejte na to, co už jste probírali během pohovoru. Vynechejte jednoduché otázky, na které už stejně znáte odpovědi. Všeobecně se doporučuje ptát se na věci ohledně nabízené pozice. Jako je např.

Důležitá rada: Při zodpovídání otázek nebo jejich pokládání během pohovoru se důsledně držte náplně práce, požadavků na pozici, předmětu podnikání firmy a hlavně mluvte o tom, v čem a jak můžete firmě pomoci. Zbytečně nevykládejte o sobě, svých koníčcích, rodině a podobně. U pohovoru musíte ujistit protistranu o tom, že máte požadované zkušenosti, zapadnete do kultury firmy, budete vycházet ze svými kolegy, podřízenými a nadřízenými, a že o firmu a pozici máte skutečně velký zájem. Někdy totiž projevené nadšení pro firmu či pozici může převážit nedostatek vašich zkušeností a znalostí. Pohovor má svůj účel s časovým limitem většinou půl nebo celou hodinu, takže se soustřeďte na to, aby jste řekli vše, co považujete za podstatné. Vždy máte pouze jednu šanci, tak ji nepromarněte. Když si pečlivě připravíte na pohovor otázky a odpovědi, nebudete se zbytečně zdržovat přemýšlením a budete působit rozhodně a flexibilně.

Otázky na pohovoru, na které se neptá

Existují také otázky, na které by se zkušený personalista neměl ptát, ale pokud na ně dojde, vy na ně nemusíte odpovídat. Jde o otázky, které by  podle diskriminačního zákona neměly u pohovoru zaznít. Týkají se vašeho věku, rodinného stavu, počtu dětí, sexuální orientace, zdravotního stavu, plánovaného odchodu do důchodu, zda kouříte nebo kdo vám hlídá děti v době nemoci. Jestliže si myslíte, že by neměl obsahovat pohovor otázky a odpovědi týkající se právě tohoto citlivého tématu, nenechte se vysmát, i v dnešní době můžete narazit na personalistu, který se vás klidně zeptá, kolik máte dětí a kdo vám je bude v době nemoci hlídat. Vy už však víte, že nejste povinni na to odpovědět.

 Co říct na závěr? Štěstí přeje připraveným!

Další rady a tipy k pohovoruExit mobile version